Ansökan till gym­nasiet

Här hittar du information om när och hur du ansöker till gymnasiet samt viktiga datum för både ansökan och antagning.

Ansök

Logga in och ansök till gymnasiet på Dexters webbplats. Du har mellan 13 januari och 11 februari på dig att ansöka.

Viktiga datum

Här kan du se en tidplan för antagnings­processen 2021/2022.

13 januari

Webbansökan öppnar kl.08.00 för val till åk 1 och eleverna kan börja registrera sina val via Internet.
Eleverna får sina personliga inloggningsuppgifter av sin studie- och yrkesvägledare (SYV).
Modersmål och svenska som andraspråk söks direkt i Dexter.

11 februari

Sista dag för ansökan till gymnasieskolan åk 1.
Webbansökan stänger.

5 mars

Sista dag att lämna ansökningsblanketterna (kvittenser) till din SYV.
OBS: Förälder behöver inte skriva på

12 april

Klockan. 08.00 preliminär antagning visas på webben.
Eleverna får inte något personligt antagningsbesked hemskickat, de loggar in i Dexter och ser antagningen.

22 april

Webbansökan för omval öppnas kl. 08.00.

4 maj

Sista dag för SYV att lägga in bilagor i Dexter om ansökan till dispens i Engelska och Fri kvotsärenden.
Avlämnande skola ska scanna och bifoga dispensanöskan, fri kvotshandlingar och andra bilagor med elevens webbansökan.

24 juni

Sista dagen för sommarlovsbetyg

2 juli

Information om slutlig antagningen visas på webben från kl. 08.00 i Dexter.
Alla sökande loggar in och ser antagningsresultatet och svarar via Dexter.

28 juli

Sista svarsdag för slutlig antagning.
Svar görs på Dexter och alla ska svara.

4 augusti

Reservantagning

15 september

Reservantagningen avslutas

Behörighet

Yrkesprogram

För att var behörig sökande till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleför­beredan­de program

För att vara behörig sökande till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

 • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps­programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion
 • För naturvetenskap- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi
 • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma
 • Behörighetskomplettering
 • Om du är obehörig när du går ut årskurs 9 men sedan kompletterar dina betyg under sommaren så att du blir behörig, placeras du som reserv även om dina poäng är högre än poängen för den sist antagna eleven.

Urval

Om det finns fler sökande än platser på ett gymnasieprogram görs ett urval av de sökande. Det bestäms efter ett meritvärde.
Meritvärdet räknas fram genom att summera de 16 bästa betygen plus modernt språk om eleven läst det.

Betygsvärdena är:
E=10
D=12,5
C=15
B=17,5
A=20

Om du flyttar från Enköping

Tänker du som går i årskurs 9 flytta från Enköping under sommaren? Meddela det till gymnasieantagningen i Västerås genom ansökningsportalen Dexter så snart som möjligt så skickas dina ansökningshandlingar till din nya kommun.

Samverkan - tillgängliga program i Uppsala kommun

Samverkansavtal med Uppsala Kommun 2020/2021

För sökande från Enköping som antagits till NIU (nationellt godkänd idrottslig utbildning) i Uppsala avser avtalet samtliga nationella program i Uppsala. Fotboll  ingår inte i samverkansavtalet då dessa idrotter erbjuds av Enköping.

Blir du antagen i annan kommun än Enköping och Uppsala för någon av nedanstående program eller de program som finns i Enköping får du inte inackorderingstillägg.

Samverkansavtal med Uppsala Kommun 2020/2021


Program

Inriktning

Hantverksprogrammet

Övriga hantverk (erbjuds som lärlingsutbildning)

Hotell- och turismprogrammet

Hotell och konferens, turism och resor (erbjuds även som lärlingsutbildning)

Naturbruksprogrammet

Djur, djurvård, hästhållning, lantbruk, skog och naturturism

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bageri & konditori (erbjuds även som lärlingsutbildning), färskvaror, delikatess och catering ( erbjuds som lärlingsutbildning)

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS

Estetiska programmet

Bild och formgivning, estetik och media

Humanistiska programmet

Kultur, språk

Antagnings­statistik


Westerlundska gymnasiets antagningsstatistik 2020/2021 (slutlig antagning)

Program

Platser

Antagna

Lägsta poäng

Medel

BA

30

30

137,5

199

BF

25

12

180

215

EE

32

32

82,5

185

EK

64

64

192,5

244

ESMUS

25

10

155

241

FT

32

25

110

175

HA

29

29

167,5

206

NA

64

44

190

296

RL

21

12

160

194

SA

95

91

187,5

244

TE

96

90

165

254

VO

24

9

112,5

174

Förklarande information till yttrande­blankett

Mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan

Ett beslut att en sökande är mottagen innebär att hon/han får vara med och konkurrera om platserna på den sökta utbildningen då föreskriven behörighet uppnåtts. Om det finns fler mottagna än det finns platser måste ett urval göras. Detta sker vid antagningen.

Mottagen som sökande i första hand

Behörig sökande får vara med och konkurrera redan från och med den första antagningsomgången.

Mottagen till ledig elevplats (i andra hand)

Behörig sökande kan tas in endast om det finns lediga platser kvar då samtliga sökande som mottagits i första hand har erbjudits plats.

Villkor för att tas emot som sökande i första hand

För att en behörig sökande ska tas emot i första hand ska något av följande villkor vara uppfyllt.

 • Den sökande bor (är folkbokförd) i den kommun som anordnar det sökta nationella programmet eller i en kommun som tillhör samverkansområdet för programmet.
 • Kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning genom ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
 • Den sökandes hemkommun erbjuder inte det sökta nationella programmet eller den nationellt fastställda inriktningen.
 • Den sökande har särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden att få gå i den gymnasieskola/kommun hon/han har sökt till.
 • Utbildningen är riksrekryterande.

Övriga behöriga sökande kan tas emot i andra hand, det vill säga i mån av lediga platser.

Nationella program

Gymnasieskolan består av följande nationella program. Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Högskoleför­beredan­de program

 • Ekonomiprogrammet EK
 • Estetiska programmet ES
 • Humanistiska programmet HU
 • Naturvetenskapsprogrammet NA
 • Samhällsvetenskaps­programmet SA
 • Teknikprogrammet TE

Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet BF
 • Bygg- och anläggnings­programmet BA
 • El- och energiprogrammet EE
 • Fordons- och transport­programmet FT
 • Handels- och administrations­programmet HA
 • Hantverksprogrammet HV
 • Hotell- och turismprogrammet HT
 • Industritekniska programmet IN
 • Naturbruksprogrammet NB
 • Restaurang- och livsmedels­programmet RL
 • VVS- och fastighets­programmet VF
 • Vård- och omsorgsprogrammet VO

Fri kvot

Det här säger Gymnasie­förord­ningens kapitel 6 paragraf 2-4 om fri kvot.

2 § När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i första hand, skall platserna fördelas enligt följande.
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten skall utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 1 kap 17 § skollagen (1985:1100), söker till en utbildning (SFS
1996:569).
4 § Övriga platser skall tilldelas de sökande med betygen som grund.

Ansök om fri kvot

Ansökan om fri kvot görs tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare. Samma tidsplan som för för övrig gymnasieantagning gäller även för ansökan om fri kvot. De handlingar som du lämnar till Gymnasieantagningen för antagning är allmän handling.

Mer information kan du få av skolans studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen.

Gymnasieantagningens webbplats