Ansök om UL-skol­kort

Elever som går gymnasiet i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs behöver ansöka om UL-skolkort. Det gäller både elever som åker UL:s linjetrafik, och elever som åker med skolbussturer. Du behöver ansöka inför varje läsår.

Elevresor gäller dig som är antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola. Du ska ansöka även om du inte fått ditt antagningsbesked.

Ansök om UL-skolkort

Då blir du beviljad elevresor

Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs ska ansöka om ett UL-skolkort. Det gäller både elever som åker med UL:s linjetrafik, och elever som åker med skolbussturer.

För att bli beviljad ett UL-skolkort krävs att:

  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola
  • Du är under 20 år
  • Du ej har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvist boende, man kan inte få busskort för växelvist boende.

Beslut

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Trasigt eller borttappat kort anmäls hos UL.

Anmäl trasigt eller borttappat kort på UL:s webbplats.

Anmäl om du flyttar, byter skola eller studieort

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, byter skola eller studieort, omprövas beslutet. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Vanliga frågor och svar om elevresor

När går bussarna?

Läs mer om turlistor på UL:s webbplats

Är bussen försenad?

Se om UL-bussar är försenade på UL:s webbplats
Det går också att lägga bevakning på dina skolbussturer i UL´s app så att du lätt får reda på om det är förseningar.

Vem ansvarar för elevresor och UL-skolkort?

I Enköping körs elevresorna av UL.

UL:s webbplats