Ansök om rese­ersätt­ning

Om du går på gymnasium på annan ort, till exempel Stockholm eller Sala, kan du ansöka om reseersättning.

Ansök om reseersättning

Anmälan av kontonummer (utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag)

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i dina uppgifter på Nordeas hemsida och ange arbetsgivarnummer 647611. Ditt bankkonto behöver inte vara kopplat till Nordea, men utbetalningarna sker därifrån. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.

Fyll i dina uppgifter hos Nordea för utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag

Bestämmelser om rese­ersättning i Uppsala län

Du kan få reseersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Bestämmelser om rese­ersättning utanför Uppsala län

Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling. Har du däremot fått avslag på sådan ansökan kan du söka reseersättning. Ersättningen utgår i form av kontant ersättning, för närvarande 1587 kronor per månad. Om du studerar i Västerås ska du ansöka om UL-skolkort.

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, omprövas ersättningen. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Bestämmelser om ersättning för komplet­teringsresa

I vissa fall kan du förutom kort även få bidrag för kompletteringsresa om du har särskilt långt till hållplatsen. Det extra bidraget betalas ut i efterskott per månad.

Så ansöker du

Du måste ansöka innan 1 augusti för att få din reseersättning innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår. Du kan även få reseersättning i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om reseersättning för våren, då är sista ansöknings­datum 30 april.

Utbetalningsdatum för reseersättning

Följande datum kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Nordeas hemsida. Har ni anmält konto för tidigare läsår kan ni bortse från detta.

2020

30 september

30 oktober

30 november

30 december

2021

29 januari

26 februari

31 mars

30 april

31 maj