Elevresor

Du som går på gymnasiet kan få hjälp att resa med buss till skolan, reseersättning och inackorderings­tillägg.

Är du gymnasieelev och har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan kan du få åka buss till skolan.

Elever som går gymnasiet i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs behöver ansöka om UL-skolbusskort. Det gäller både elever som åker med skolbussturer, och elever som åker med UL:s linjetrafik.

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg.

Vanliga frågor

Vi ställer in bussen av säkerhetsskäl vid enstaka tillfällen under vintern. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som bestämmer om du behöver stanna hemma från skolan. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig eller din vårdnadshavare om ni tar er till skolan på egen hand. Frånvaro på grund av inställd eller försenad buss räknas inte som skolk. Ta kontakt med skolan för att komma fram till hur du kan ta igen missad undervisning.

​I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka hållplatser den stannar. Du hittar tidtabellerna på UL:s hemsida.

Senaste tidtabellen för elevresor på UL:s webbplats

För vårterminen 2020 hittar du tidtabeller på vår hemsida

Läs mer om tidtabeller vårterminen 2020

När bussen är försenad mer än 20 minuter eller inställd kan du få ett meddelande via sms.

Anmäl dig till sms-tjänsten

Skulle kortet sluta fungera kan du få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren eller tågvärden som gäller som biljett i högst sju vardagar. Därefter bör du så snart som möjligt göra en felanmälan och beställa ett ersättningskort på UL:s hemsida.

Om du förlorar ditt kort förlustanmäler du det på UL:s hemsida. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Anmäl ditt borttappade kort på UL:s webbplats

​Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolkjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förodningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/ särskola eller gymnasieskola.

För att du ska få ditt UL-skolkort till läsårsstart behöver din ansökan vara inne senast 31 maj. Du som börjar årskurs 1 på gymnasiet och tror dig behöva UL-skolkort ska ansöka även om du inte fått antagningsbesked.

Ansökan om inackorderingstillägg och reseersättning ska göras senast 1 augusti för att du ska få din första utbetalning innan 30 september. Innan du ansöker om inackorderingstillägg eller reseersättning ska du som börjar årskurs 1 ha fått antagningsbesked från skolan du ska gå på. Ansökan ska förnyas varje läsår.

Fördjupning

Relaterade dokument för elevresor

Mer om elevresor på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?