Elevresor

Du som går på gymnasiet kan få hjälp att resa med buss till skolan, reseersättning och inackorderingstillägg.

Går du på Westerlundska gymnasiet och har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan kan du få åka med buss till skolan. Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs där UL transporterar elever till skolan ska ansöka om ett UL-skolkort. Där Bergkvarabussar transporterar elever behövs ingen ansökan. Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg.


Vanliga frågor

Hur tar jag mig till skolan om bussen är inställd?

Vi ställer in bussen av säkerhetsskäl vid enstaka tillfällen under vintern. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som bestämmer om du behöver stanna hemma från skolan. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig eller din vårdnadshavare om ni tar er till skolan på egen hand. Frånvaro på grund av inställd eller försenad buss räknas inte som skolk. Ta kontakt med skolan för att komma fram till hur du kan ta igen missad undervisning.

Vad gör jag om mitt skolbusskort går sönder?

Skulle kortet sluta fungera kan du få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren eller tågvärden som gäller som biljett i högst sju vardagar. Därefter bör du så snart som möjligt göra en felanmälan och beställa ett ersättningskort på UL:s hemsida.

Vad är skillnaden på elevresor och skolskjuts?

​Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolkjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förodningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/ särskola eller gymnasieskola.

Fördjupning