Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Komvux i Enköping finns på Korsängsgatan 12. Där kan du läsa kurser på olika nivåer och även söka till yrkes­utbildningar. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du hittar kursutbudet på Komvux webbplats.

Du kan också ansöka till kurser på Lärvux om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år.

Boka gärna tid med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina valmöjligheter.

Vanliga frågor

Vem kan söka till Komvux i Enköping?

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan söka till Komvux. Om du är folkbokförd i annan kommun, skickar du ansökan till din hemkommun för beslut, innan du kan börja studera hos oss. Du kan söka från och med hösten det år du fyller 20 år. Om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du söka tidigare än det år som du fyller 20 år.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen på Komvux kostar ingenting, men du får köpa kurslitteratur och annat studiematerial själv.

Hur gör jag för att få ut mitt betyg?

Du beställer ditt betyg genom att fylla i en blankett på Komvux webbplats. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.

Beställa betyg

Fördjupning