Lärvux

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux). Du kan ansöka till kurser på Lärvux om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år.

Lärvux i Enköping finns i Komvux lokaler på Korsängsgatan 12. Där kan du studera på träningsskolenivå, grundsärskolenivå och gymnasial nivå. Boka gärna tid med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina valmöjligheter.

Vanliga frågor

Vad är Lärvux?

Lärvux är en frivillig skolform som vänder sig till vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som vill komplettera sin utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan.

Lärvux består av grundläggande kurser (som motsvarar nivåerna träningsskola och grundsärskola) och gymnasiala kurser (som motsvarar nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan).

Hur ansöker jag till Lärvux?

Klicka på knappen "Ansök till Lärvux" och fyll i blanketten. Du kan också hämta ansökan och kurskatalog hos lärarna på Lärvux eller i receptionen på Komvux.

Skicka sedan ansökan till Komvux – Lärvux, Box 921, 745 25 Enköping.

Hur går studierna till?

När du har blivit antagen till en kurs blir du kallad till Lärvux. Vi kan även göra delkurser i olika ämnen som passar dina behov och förutsättningar. Om du i ditt dagliga liv har hjälp eller assistans, ta med det stödet i samband med dina lektioner. Du ordnar även dina resor till och från Lärvux själv.

Fördjupning