Vårdnads­bidrag

Möjligheten att ansöka om vårdnadsbidrag har upphört i vår kommun.

Enligt beslut i skolnämnden den 19 mars 2015 har möjligheten att ansöka om vårdnadsbidrag upphört från och med den 1 juli 2015.

Skolnämnden beslutade att avskaffa vårdnadsbidraget för att i stället satsa mer på förskolan. Från och med augusti 2016 får till exempel barn till föräldralediga och arbetslösa vara 20 timmar per vecka i förskola mot avgift.