Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds alla barn i åldern 3–5 år. Den gäller från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år.

Varför allmän förskola?

Regeringen har beslutat om allmän förskola för 3–5 åringar om minst 525 timmar per år, med start från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år. Kommunen är skyldig att erbjuda plats, men vårdnadshavaren avgör om barnet ska delta i verksamheten.

Allmän förskola är fri från avgift

Allmän förskola omfattar 525 timmar per år och följer grundskolans läsår. Det motsvarar femton timmar per vecka och dessa timmar är fria från avgift.

Behöver du fler timmar?

För barn som behöver plats mer än de timmar som erbjuds i allmän förskola debiteras en avgift för de extra timmarna.  Avgiften är beräknad på maxtaxan med en reducering med 22,5 procent.