Studie- och yrkes­vägledning skolbarn

Studievägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer som du står inför under din utbildning.

I Enköpings kommun finns flera studie- och yrkesvägledare. De ger dig professionell rådgivning i vilket yrke som kan passa dig och vilka studier som krävs.  

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att få en överblick över vilka utbildningar som finns och vad som kan passa dig, att fatta ett beslut när det är svårt att välja utbildning, att hitta motivation eller att förstå vad som är viktigt för dig.

Du kan få hjälp med att utreda och klargöra din situation, vidga perspektiv, göra en handlingsplan, få information om utbildningar och yrken samt få svar på frågor om behörighet och betyg.