Sommar­skola

I de kommunala grundskolorna erbjuder vi sommarskola till elever i årskurs 8–9 som har svårt att nå kunskapsmålen i engelska, svenska, matematik, SO eller NO. Och årskurs 3­–9 för förberedelse­klasselever.

Om sommarskola

I sommarskolan får du träna på det som du behöver. Flera lärare finns till hands för att hjälpa dig. Undervisningen anpassas efter dina behov. 

Du anmäls till sommarskola enligt överenskommelse med din mentor och vårdnadshavare. 

Lovskola ordnas på sportlovet, påsklovet och höstlovet på din grundskola om det behövs . Det är rektorn som beslutar om behovet finns. Sommarskola ordnas alltid på sommarlovet på en av kommunens grundskolor.

Läs mer om grundskolans läroplan på Skolverkets webbplats

Vanliga frågor

Kan betyget ändras efter sommarskolan?

​Betyget kan endast ändras om eleven går i årskurs 9. Om eleven uppvisar kunskaper som motsvarar ett högre betyg så kan betyget ändras. Det är endast legitimerad lärare i samråd med rektor som kan ändra betyget.

Serveras lunch?

​Du får lunch under skoldagen.

Får jag skolskjuts?

Alla elever från årskurs 6 får ett busskort från UL under skommaren. Är du yngre kontaktar du rektorn på din skola.