Avgifter fritidshem

Enköpings kommun använder ett system med maxtaxa. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir för ett barns plats.

Avgiften baseras på din inkomst­uppgift

Vilken avgift du får betala baseras på din inkomstuppgift, det vill säga ditt hushålls avgifts­grundande inkomst.
Därför är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter när du har fått en plats. Använd vår e-tjänst:

Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Du måste lämna inkomstuppgift även om den är 0 kronor. Om du inte lämnar in din inkomstuppgift och barnets schema kommer den högsta avgiften att debiteras.

Högsta avgiftsgrundande inkomst före skatt är, från och med den januari 2021, 50 340 kronor per hushåll och månad. Om hushållets totala inkomst är mer än 50 340 kronor i månaden, betalar hushållet alltså ändå inte mer än 1007 kronor per månad för ett barn. Om hushållets totala inkomst är mindre än 50 340 kronor i månaden före skatt, betalar hushållet enligt procent och inte enligt maxtaxa.

Enhetstaxa

Kommunen tillämpar enhetstaxa. Det innebär att avgiften blir densamma oavsett hur många timmar barnet är på fritidshemmet.

Avgiftsnivåer

Barn 1: 2 procent eller högst 1007 kronor
Barn 2: 1 procent eller högst 503 kronor
Barn 3: 1 procent eller högst 503 kronor
Barn 4: 0 procent

Räkna ut vad platsen kostar

Du kan räkna ut vad platsen kostar i e-tjänsten:

Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Du behöver inte logga in med din e-legitimation för att beräkna avgiften.

Hushållets inkomst­uppgifter jämförs med Skatteverkets

Utbildningsförvaltningen jämför den inkomstuppgift som du lämnar med Skatteverkets uppgifter. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket eller för lite i avgift kommer en justering att göras. Om du har betalat för låg avgift kommer en retroaktiv faktura att skickas ut. Om du har betalat för mycket kommer en återbetalning att göras.

Hushållets avgifts­grundande inkomst

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst före skatt oavsett släktskap till barnet.