Fritidshem

På ett fritidshem kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.  

Vanliga frågor

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

Vad händer om jag inte registrerar ett schema?

​Om du inte har registrerat barnets schema debiteras högsta avgift enligt maxtaxa. 

Vad händer om jag har registrerat fel schema?

​Om du har registrerat fel schema debiteras fel avgift.

Fördjupning