Mer om skolval

Här får du information om hur du väljer skola för ditt barn och om hur platserna fördelas. Skolvalet görs innan barnet börjar förskoleklass. Inför årskurs 7 kan du också göra ett skolval om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den anvisade.

Förskoleklass är obligatorisk

Barn börjar i förskoleklass året de fyller sex år. Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att ditt barn ska gå i förskoleklass, om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

Så fördelas platserna

Val av skola innebär inte att ditt barn är garanterad plats i just den skolan du väljer. Vi följer dina önskemål så långt det är möjligt, men ibland blir skolor fulla. Då sker urvalet på så vis att de barn som hör till skolans placeringsområde placeras i första hand.

Här finns placeringsområdena för årskurs F-6:

Placeringsområden i Enköpings kommun

Här finns placeringsområdena för årskurs 7-9:

Placeringsområden högstadium i Enköpings kommun

Därefter fördelas platser utifrån relativ närhet. Relativ närhet betyder inte att barnet som bor närmast skolan, räknat i antal meter, får platsen. Relativ närhet räknas ut genom en formel som jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den skola vars placeringsområde barnet tillhör (se illustration nedan). Vi tillämpar inte syskonförtur.

Om du inte väljer skola kommer barnet att placeras i en skola nära hemmet.

Detaljerade regler för placering i skolan Pdf, 768 kB. (Pdf, 768 kB)

Bild som förklarar hur relativ närhet räknas ut Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Skolval och skolskjuts

En del barn är berättigade till skolskjuts. I sådana fall får ditt barn skolskjuts till den kommunala skola som finns i placerings­området där ni bor. Du kan självklart välja en annan skola åt ditt barn, men då har du ingen automatisk rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Så väljer du skola

Skolvalet är öppet 1 november-15 december. Du loggar in i e-tjänsten för skolval med e-legitimation för att göra din ansökan. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan i e-tjänsten.
Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola när du har fått placeringsbeslutet, omkring sportlovet.

Glöm inte fritidsplats

Vill du ha fritidsplats åt ditt barn? Glöm inte att ange det i e-tjänsten. Du kan passa på när du ändå är inloggad och gör skolvalet. Annars vill vi ha din fritidsansökan senast den 31 maj.

Läs mer om fritidshem

Besked under våren

Alla familjer får under vårterminen brev med besked om skolplacering. Grundskolorna skickar senare ut välkomstbrev och information om höstens terminsstart när det börjar bli aktuellt.

Fristående skola

Ska ditt barn gå i en fristående skola? De fristående skolorna sköter sina egna köer och du vänder dig till dem för att söka plats. Vi ber dig ändå att logga in i vår e-tjänst och ange att ditt barn ska gå i en fristående skola så att vi får veta det för vår planering.

Kan ni göra undantag?

Undantag gör vi endast när en elev behöver gå på en viss skola för att kunna få särskilt stöd som inte kan ges på den skola där vi annars skulle ha placerat eleven. Om du som vårdnadshavare vill ansöka om särskilda skäl för skolplacering ska du alltid kunna styrka ditt önskemål med medicinskt eller annat underlag. Det ska du skicka med post till oss i samband med skolvalsperioden. Skriv till:
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Har du frågor?

Behöver du hjälp med e-tjänsten eller har du frågor om skolvalet? Då vänder du dig till Enköpings
kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0171–62 50 00. Kontaktcentret är öppet under kontorstid.