Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklass är obligatorisk och alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Den omfattar 15 timmars undervisningsstid per vecka under grundskolans terminer (totalt 525 timmar per år). Förskoleklass är fri från avgift.

Du kan söka fritidsplats för tid som ditt barn inte deltar i undervisningen. Den tiden får du då betala för.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Hitta på sidan

Skolvalet görs innan barnet börjar förskoleklass. Inför årskurs 7 kan du också göra ett skolval om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än den anvisade.

Skolvalet är öppet 1 november-15 december. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan i vår e-tjänst.

Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola när du har fått placeringsbeslutet, omkring sportlovet.

Alla familjer får under vårterminen brev med besked om skolplacering. Grundskolorna skickar senare ut välkomstbrev och information om höstens terminsstart när det börjar bli aktuellt.

Fristående skola

De fristående skolorna sköter sina egna köer och du vänder dig till dem för att söka plats. Vi ber dig ändå att logga in i vår e-tjänst och ange att ditt barn ska gå i en fristående skola, så vi får veta det för vår planering.

Så fördelas platserna

Val av skola innebär inte att ditt barn är garanterad plats i just den skolan du väljer. Vi följer dina önskemål så långt det är möjligt, men ibland blir skolor fulla. Då sker urvalet på så vis att de barn som hör till skolans placeringsområde placeras i första hand.

Relativ närhet

Därefter fördelas platser utifrån relativ närhet. Relativ närhet betyder inte att barnet som bor närmast skolan, räknat i antal meter, får platsen. Relativ närhet räknas ut genom en formel som jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den skola vars placeringsområde barnet tillhör (se illustration nedan). Vi tillämpar inte syskonförtur.

Om du inte väljer skola kommer barnet att placeras i en skola nära hemmet.

Kan ni göra undantag?

Undantag gör vi endast när en elev behöver gå på en viss skola för att kunna få särskilt stöd som inte kan ges på den skola där vi annars skulle ha placerat eleven. Om du som vårdnadshavare vill ansöka om särskilda skäl för skolplacering ska du alltid kunna styrka ditt önskemål med medicinskt eller annat underlag. Det ska du skicka med post till oss i samband med skolvalsperioden.

Skriv till:
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skolval påverkar rätten till skolskjuts

En del barn är berättigade till skolskjuts. I sådana fall får ditt barn skolskjuts till den kommunala skola som finns i placerings­området där ni bor. Du kan självklart välja en annan skola åt ditt barn, men då har du ingen automatisk rätt till skolskjuts.

Glöm inte att ansöka om fritidsplats

Om du vill ha fritidsplats måste du ange det i e-tjänsten. Gör det samtidigt som du ansöker om skolplats. Annars vill vi ha din fritidsansökan senast den 31 maj.

De flesta skolor har informationskväll eller öppet hus under skolvalsperioden under den senare delen av hösten. Utanför tiden för öppet hus kan du kontakta din skola och fråga om att få besöka den.

Tiderna för öppet hus och informations­kvällar på de kommunala grundskolorna inför skolvalet 2022 kommer att publiceras under hösten.