Behov av särskilt stöd

Om ditt barn behöver särskilt stöd för att nå utbildningens mål ska du kontakta rektorn.

Hitta på sidan

Rektorns ansvar

Om du känner att ditt barn behöver hjälp och stöd, utöver det arbete som sker på avdelningen eller i klassrummet, ska du vända dig till rektorn. 

Rektorn ansvarar för elever som behöver särskilt stöd för att nå utbildningens mål. Rektorn ansvarar för Elevhälsans insatser på den egna skolan.