Rapport om alternativ grundskola på väster

Publicerad

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport med underlag kring arbetet för en ny grundskola på väster.

Utredningsuppdraget kommer från kommunstyrelsens ordförande och det är kommunledningsförvaltningen som haft ansvar för utredningen och denna rapport. Rapporten är ett underlag till ett politiskt inriktningsbeslut för ny grundskola på väster. Den lämnas nu över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ska ge en helhetsbild

Bakgrunden till utredningen är att kommunen har flera aspekter att ta hänsyn till inför beslut om ny grundskola.

  • det finns behov av fler grundskoleplatser i ett växande Enköping
  • kommunfullmäktige beslutat om en långsiktigt hållbar ekonomi
  • behov av ett helhetsperspektiv för den växande stadsdelen på väster.

Tre alternativ

Rapporten beskriver tre olika alternativ där det har identifierats för- och nackdelar kopplat till dessa.

Spår A: Kommunal skola och kommunal fastighetsägare.

Spår B: Kommunal skola och privat fastighetsägare.

Spår C: Privat skola och privat fastighetsägare.

Vad händer nu?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder den 21 april.

Frågor?

Mats Flodin, ordförande utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden
E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se