De flesta fick önskad skola i skolvalet inför hösten

Publicerad

Skolvalet till hösten är avslutat. De flesta familjer som har gjort ett aktivt skolval för sina barn har fått sina förstahandsval av skola. Brev med placeringsbeslut skickas med post till alla familjer under vecka 7.

Skolvalet till förskoleklass hösten 2021 var öppet i november-december förra året. Av de 518 barn i Enköpings kommun som ska skolplaceras inför hösten var det 349 vars familjer hade gjort ett aktivt val av skola. Av dessa fick 318 något av sina val.

Alla familjer som inte gjort ett aktivt skolval har fått placering i skolan som ligger i det placeringsområde där de bor. Placeringsområdena är Enköpings sätt att uppfylla skollagens formuleringar om att alla elever har rätt till plats i en skola nära hemmet.

Årskurs 7

För första gången har det också genomförts ett skolval inför årskurs 7 i Enköping, under samma tidsperiod som valet till förskoleklass. Val till årskurs 7 behövde endast göras av de familjer som önskar en annan skola i högstadiet än den skola deras barn har plats på. Därför blev det inte så många som gjorde ett skolval. Av 428 elever var det 50 som gjorde ett skolval inför årskurs 7, och 31 av dem fick den önskade skolplaceringen.

Skolplacering enligt riktlinjer

Hösten 2018 antog dåvarande skolnämnden riktlinjer för hur elever ska placeras vid val av skola. En växande befolkning i Enköping har gjort att det numera kan finnas fler barn som söker till en skola än vad skolan har plats för. I första hand ska eleverna som bor inom ett placeringsområde få plats på skolan. I andra hand erbjuds platser till andra sökande. Dessa platser fördelas enligt principen om relativ närhet, där den elev som bor relativt sett närmast en önskad skola får plats först. Ett IT-system räknar ut vem som har rätt till plats.

E-tjänsten öppnar igen 1 mars

Alla familjer får placeringsbeslut som går ut med posten under vecka 7. Om någon vill ändra sitt val av skola i efterhand, eller om familjen inte blev nöjd med placeringen, öppnar e-tjänsten för skolval igen den 1 mars. Då går det bra att logga in och göra en ny ansökan som då behandlas som önskemål om skolbyte. Skulle det uppstå en ledig plats på en skola används placeringsriktlinjerna för att avgöra vilken elev som ska erbjudas platsen.

Friskolorna sköter sina egna skolval och administrerar sina elever.

Frågor?

Den som har frågor om skolvalet är välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00.

Bild på elever som ler mot kameran