På plats under pandemin

Publicerad 2020-11-19

”Jobba hemma” har blivit en devis i samhället under coronapandemin. För de flesta av kommunens anställda är det dock inte något alternativ. Förskolan är en av de arbetsplatser där personalen kämpar med att hålla verksamheten igång.

– Jag tror kanske inte att det märks utåt hur pressade vi är. Det är ju inget vi står och klagar över inför föräldrar när de kommer med sina barn. För någon vecka sedan hade vi knappt halva personalgruppen på plats på grund av sjukdom, säger barnskötaren Anna Frohm.

– Många övertidstimmar har det blivit. Alla i personalen tar sitt ansvar och stannar hemma om de har sjukdomssymtom och då blir det stor frånvaro. Den information som finns handlar mest om att jobba hemifrån, men vi kan ju inte ta hem vårt arbete, säger förskolläraren Karin Hansen.

Vardag i pandemin

De arbetar på Gröngarns förskola och beskriver en pandemivardag som är ganska typisk för verksamheterna i kommunen. Det handlar om att försöka hålla allting igång och att samtidigt navigera bland restriktioner och riktlinjer. Medan intervjun pågår kommer kollegor förbi för att stämma av frågor som speglar nuläget.

– Du jobbar väl inte 7-17.30? Isåfall​ kan jag stänga istället, säger en kollega till Karin.

– Hur snorigt tycker ni att ett barn ska vara för att man ska bedöma det som förkylning? undrar en annan kollega.

Tolkningsfrågor

Frågan om barn och förkylningar är en het potatis i höst. Anna Frohm och Karin Hansen beskriver hur det på sätt och vis var enklare att jobba i våras, då Folkhälsomyndighetens råd var strikta och enkla att följa: mer eller mindre nolltolerans mot snor i förskolan.

– I våras medförde det att vi hade mindre av andra smittor också. Det var tydligt, säger Karin.

​Nu är råden inte lika svartvita och det sätter pedagogerna i en tuff sits. Dels kan de själva bli smittade med sådant som barnen kommer med, och behöver vara borta från jobbet när de behövs som mest. Dels är det inte alltid så populärt hos föräldrar när pedagoger ringer och ber dem hämta ett halvsjukt barn.

– Det finns kanske inte alltid den förståelsen man skulle önska. De flesta förstår, men en del blir arga när vi hör av oss, säger Karin.

– Fokus har hamnat mycket på förkylning, men det handlar inte bara om snor – fast det är pandemi kan man ju till exempel bli magsjuk också. Vi önskar att man inte ifrågasätter vår bedömning, säger Anna.

Viktiga vistelsetider

Utöver förståelse för sjukdomsfrågorna lyfter Anna och Karin ett annat ämne där föräldrar kan underlätta för pedagogerna. Det handlar om att respektera barnets vistelsetider genom att hämta när arbetsdagen faktiskt är slut, vilket bör vara tidigare för de föräldrar som nu jobbar hemma och slipper långa pendlingsresor. Och att inte åka och handla eller träna innan man hämtar sitt barn på förskolan.

– Den frågan har alltid funnits med, men den har kanske aldrig varit viktigare än nu, säger Karin.

– Där kan man göra en verklig insats som förälder. Det kanske är det som gör att vi klarar schemat den dagen, säger Anna.​

Foto på stoppskylt på förskola.

Praktiska åtgärder

Många praktiska åtgärder har vidtagits på Gröngarn liksom på andra förskolor. Rutiner som man annars har vid tillfällig smittrisk har blivit permanentade, som ökade hygienrutiner kring måltider och handtvätt. Verksamheten har också bedrivits utomhus i stor utsträckning. Till och med introduktioner (inskolningar) har hållits utomhus.

Förskolan har inte så många arbetsuppgifter som kan genomföras på distans, men Anna och Karin som är fackligt aktiva har haft samverkan på distans. Det genomförs även utvecklingssamtal med föräldrar via telefon.

Ljusglimtar

Pandemin har inneburit mycket elände men den har trots allt frammanat en del positiva effekter också.

– Jag vill lyfta fram samarbetet här i personalgruppen. Vi värnar om varandra. Det har verkligen inte varit några sura miner när någon behöver vara hemma länge. Som pedagog har man blivit flexibel med att hoppa in var som helst inom förskolan, där man behövs mest för dagen, säger Karin.

– Barnen har på det hela taget varit friskare. Många föräldrar tar situationen på allvar och håller barnen hemma tills de verkligen mår bra igen, vilket kanske inte alltid varit fallet förut. Flera har sagt "såhär friskt har mitt barn aldrig varit tidigare" avslutar Anna.

Förskollärarna Karin Hansen och Anna Frohm står lutade mot staketet mot förskolan och kollar in i kameran.

Karin Hansen och Anna Frohm på Gröngarns förskola. Foto: Maja Geffen