Inkomstjämförelse för inkomståret 2018

Publicerad 2020-03-30

Vi har nu gjort en inkomstjämförelse för er som hade barn i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem 2018.

Vi har nu jämfört de uppgifter som ert hushåll har lämnat in till oss och de uppgifter ni har lämnat till Skatteverket för inkomståret 2018.

Om jämförelsen visar att ni har lämnat en för låg inkomstuppgift till oss, alltså att ni har betalat för lite i barnomsorgsavgift, har vi nu skickat ut en faktura till er med mellanskillnaden. Ni har 90 dagar på er att betala den.

Om jämförelsen visar att ni har betalat för mycket i barnomsorgsavgift, kommer vi att betala tillbaka mellanskillnaden till er. En blankett har skickats ut, som ni fyller i och skickar tillbaka till oss innan den 29 maj 2020, där ni anger konto för återbetalning.

Om beloppet som ska justeras är mindre än 300 kronor gör vi ingen fakturering eller återbetalning.

Har du frågor?

Hör av dig till vårt kontaktcenter.
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Enköping