Grundskola flyttar in på Korsängsgatan 12

Publicerad 2020-03-25

Vid skolstarten hösten 2021 kommer Korsängsskolan att expandera till lokaler på Korsängsgatan 12.

På Korsänggssgatan 12 finns idag Vuxenutbildningscentrum (VUC) som kommer att lämna sina nuvarande lokaler i det så kallade B-huset för att ge plats för grundskolan.

Bakgrunden till flytten är att läget inom grundskolan blir allt mer ansträngt då fler elever måste få plats, framförallt i Enköpings centralt belägna skolor.

Lokalerna på Korsängsgatan 12 har redan bygglov för skolverksamhet, vilket betyder att de är redo att ta emot grundskoleelever utan alltför stora förändringar. Lokalerna ligger dessutom precis intill den nuvarande Korsängsskolan och eleverna slipper passera bilvägar när de tar sig till byggnaden.

Det pågår nu diskussioner om var VUC ska flytta, men det är klart att det kommer bli inom Enköping stad. När VUC flyttar till nya lokaler är målet att alla dess verksamheter ska rymmas på samma ställe, vilket idag inte är fallet.

Det är inte beslutat exakt när VUC ska lämna Korsängsgatan 12. Dock ska grundskolan kunna starta sin verksamhet i byggnaden till höstterminen 2021.

Enköping