Ny förskola i Grillby

Publicerad 2019-10-22

Grillby förskola ska ersättas av en nybyggd förskola som planeras stå färdig år 2021.

Den nya förskolan blir större än den nuvarande för att alla barn i området ska få plats i framtiden, och för att skolan ska få tillbaka lokaler som förskolan lånar. 

 

Markprover först

Det första steget i byggprocessen började på höstlovet. Det innebär att det ska tas prover i marken där den nya förskolan ska byggas. Det gjordes en miljösanering år 2012 efter tidigare industriverksamhet på tomten, men idag ställs det hårdare krav än år 2012. Därför behöver några kompletterande prover tas som ska analyseras och godkännas av kommunens miljöförvaltning.

Om proverna godkänns direkt kan byggarbete börja i november. Om något behöver åtgärdas i marken kan det dröja längre. Före årsskiftet är förhoppningen att arbetet ska ha påbörjats.

Bygge i etapper

På den bifogade kartan finns det en indelning i tre etapper. Etapp 1 innebär byggandet av den nya förskolan. Etapp 1 förväntas pågå från någon gång före årsskiftet i år till våren 2021.

Etapp 2 påbörjas enligt planeringen under sommaren år 2020 för att bli klar i slutet av året. Det handlar om byggandet av ett nytt kök som ska vara tillagningskök för både förskolan och skolan.

Etapp 3 innebär rivning av den gamla förskolan. Den etappen påbörjas efter att barn och pedagoger har tagit den nya byggnaden i bruk. Etapp 3 omfattar även permanenta parkeringsplatser och ytterligare förskolegård.

Parkering och utemiljöer

Under byggtiden sker det inga förändringar när det gäller parkeringsplatser förrän år 2021 då den gamla förskolan rivs. Då kommer det att finnas en provisorisk parkeringsplats för föräldrar med fler platser än idag. Den ska användas till dess att den nya permanenta parkeringen tas i bruk hösten 2021.

Fotbollsplanen försvinner tillfälligt under etapp 1 och kommer att återställas senare, troligen på den nuvarande förskolans plats. För att kompensera för den försvunna fotbollsplanen har vi ordnat fotbollsrink, motorikbana med mera.

 

Enköping