Maxtaxan höjs i januari

Publicerad 2018-12-20

Maxtaxan i förskola, familjedaghem och fritidshem höjs den 1 januari 2019.

Maxtaxan i förskola och familjedaghem höjs från 1 382 kronor till 1 425 kronor. Maxtaxan i fritidshem höjs från 922 kronor till 950 kronor.

Du kommer att få betala enligt den nya avgiften på din barnomsorgsfaktura från och med januari 2019.

Varför ändras maxtaxan?

Maxtaxan höjs lite varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till kommuner som använder maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Vad är maxtaxa?

Enköpings kommun använder ett system med maxtaxa. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett barns plats. Du kan läsa mer om maxtaxa och räkna ut vad just din familj ska betala här.

Enköping