Komvuxelever kan fortsätta sina studier

Publicerad 2018-11-07

Nu finns det en lösning för de 155 vuxenstuderande som läser på distans.

För en tid sedan gick utbildningsföretaget Miroi i konkurs. En konkursförvaltare har tagit över verksamheten och eleverna har ombetts att fortsätta studera som vanligt.

En långsiktig lösning

Nu har vi en långsiktig lösning för att alla elever ska kunna gå klart sina distansstudier. Från och med nästa vecka kommer utbildningsföretaget Hermods att ta över de elever som läser genom Miroi. Hermods kommer att kontakta alla Enköpingselever via mobil eller e-post under nästa vecka. Vi på Komvux i Enköping ser till att alla inlämnade uppgifter förs över från Miroi till Hermods.

Enköping