Öppet hus i samband med skolval

Publicerad 2017-12-19

Har du ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2018? Besök våra kommunala grundskolor när de håller öppet hus i samband med skolvalet.

Från och med hösten 2018 blir förskoleklass en obligatorisk skolform. Tidigare har den varit frivillig. Alla barn som fyller sex år under 2018 ska alltså börja förskoleklass, om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

Kom på öppet hus

De kommunala grundskolorna håller öppet hus i januari-februari och du är mycket välkommen på besök. www.enkoping.se/oppethus

Mer om skolvalet

Du som har barn som ska börja förskoleklass hösten 2018 får brev hem i januari. I brevet erbjuds ditt barn plats i en av våra grundskolor. Om du är nöjd med platserbjudandet behöver du inte göra något särskilt, mer än att söka fritidsplats om du vill ha det. Du kan också välja att söka plats på en annan skola för ditt barn.

Om du vill läsa mer om skolvalet kan du göra det på www.enkoping.se/skolval


Enköping

Foto: Thomas Henrikson