Ändrade placeringsområden i grundskolan

Publicerad

För att minska trycket på enskilda skolor har skolnämnden beslutat om ändrade placeringsområden för grundskolorna i tätorten.

Befolkningen i kommunen ökar stadigt. Flera av skolorna i Enköpings tätort är fullbelagda.

Skolnämnden har därför beslutat om ändrade gränser i grundskolornas placeringsområden. En liten justering kommer som förslag till beslut vid skolnämndens sammanträde i januari. Kartorna på karta.enkoping.se är uppdaterade så att de visar de nya områdena.

Bara nya elever berörs

Elever som redan går i grundskolan berörs inte av ändrade upptagningsområden. Beslutet gäller från hösten 2018. Alla barn som ska börja förskoleklass hösten 2018 får brev hem i januari med erbjudande om skolplacering. Erbjudandet ges utifrån de nya placeringsområdena.

Läs mer om skolvalet på enkoping.se/skolval.

Centrumskolor berörs

De skolor som berörs av förändringar är Bergvretenskolan, Korsängsskolan, Munksundsskolan, Rombergaskolan samt den nya skola som ska öppna i gamla Västerledsskolans lokaler efter att de renoverats.

Ändringarna innebär att Korsängsskolans och Munksundsskolans placeringsområden minskar, medan de övriga skolornas områden blir större. Att ändringarna inte är så stora beror bland annat på att närhetsprincipen slår fast att eleven har rätt till en skola nära hemmet.

Geografiskt område runt en skola

Placeringsområden, som tidigare kallades upptagningsområden, är ett geografiskt område runt en skola. De barn som bor inom placeringsområdet erbjuds plats på skolan. Möjlighet finns alltid att söka plats på andra skolor, som tar emot i mån av plats efter att eleverna i deras placeringsområde tagits in.

Fyra skolbarn i ett klassrum, tre tittar in i kameran

Foto: Jessica Lindegren