110 nya förskoleplatser

Publicerad 2016-05-30

Enköpings kommun växer och behöver fler förskoleplatser redan hösten 2016. Därför har vi beställt paviljonger med 110 nya förskoleplatser.

Enligt lagen får förskolebyggnader bara stå på mark som är detaljplanerad för skolverksamhet. Paviljongerna måste alltså stå på mark där vi redan har skolverksamhet.

Därför placerar vi paviljongerna på Västerledsskolans grusplan och Korsängsskolans gamla tennisplan. En landskapsarkitekt hjälper oss att skapa en trygg och trafiksäker miljö runt paviljongerna.

Platserna i förskolan utgår från en befolkningsprognos

När vi beräknar antalet platser i förskola och skola utgår vi från en befolkningsprognos som kommunens plan- och utvecklingsavdelning tar fram varje år. Prognosen bygger på de födelsetal och den inflyttning som har skett under tidigare år.

Under det senaste året har allt fler valt att bosätta sig i kommunen. Dessutom har Enköpings kommun tagit emot många nyanlända barn som behöver plats i förskolan. De finns inte med i befolkningsprognosen.

Kan vi inte ändra detaljplanen?

Att ändra en detaljplan tar ungefär ett och ett halvt år. Därför är det inget alternativ just nu. Med hela kommunens barns bästa i fokus gör vi därför valet att skapa förskoleplatser med hjälp av paviljonger.

Då är paviljongerna på plats

Paviljongerna på Korsängsskolans gamla tennisplan är på plats i augusti 2016. När paviljongerna på Västerledsskolans grusplan är på plats är ännu inte bestämt, men planeringen pågår.

Har du frågor?

Kontakta Pernilla Blom, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen.
Telefon: 0171-62 54 51
E-post: pernilla.blom@enkoping.se

 

Tre förskolebarn.

Foto: Bananastock