Kommunstyrelsen ska besluta om byggstart för nya Munksundsskolan

Publicerad 2016-05-11

Skolnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ett igångsättningstillstånd för att bygga den nya Munksundsskolan.

Skolnämnden vill att skolan ska byggas enligt de förslag som nämnden har tagit fram i samarbete med utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

177 miljoner kronor är avsatta i budget för att bygga skolan. När kostnaden för en investering är högre än 50 miljoner kronor ska kommunstyrelsen fatta ett så kallat igångsättningstillstånd.

Skolnämnden beslutade därför på sammanträdet den 4 maj att föreslå att kommunstyrelsen beslutar om ett igångsättningstillstånd för att bygga den nya Munksundsskolan. Ärendet kommer att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj.

Enköping