Lokaler i Korsängens förskola har fuktskador

Publicerad 2016-05-04

En grundlig utredning har visat att Korsängens förskola har omfattande brister och skador i byggnaden. 40 barn har tillfälligt flyttat från de lokaler i Korsängens förskola som har fuktskador.

20 barn har flyttat tillfälligt till lokaler i Pluto familjecentrum på Torggatan 4. 20 barn är kvar på Korsängens förskola, men har flyttat till andra delar av byggnaden.

Brister och skador i byggnaden

En grundlig utredning har visat att Korsängens förskola har omfattande brister och skador i byggnaden. Orsaken till problemen är sättet man byggde på när förskolan etablerades. Fukt finns i golv och väggar och det orsakar skador.

När fel och brister har upptäckts har kommunen löpande åtgärdat dem. Nu bedömer kommunen att det behövs större insatser.

Vårdnadshavare på Korsängens förskola informerades vid ett föräldramöte den 3 maj. Vid mötet fanns representanter från utbildningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, företaget AK Konsult och arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset med.

Har du frågor?

Kontakta Margareta Fredrin, förskolechef
Telefon: 0171-62 68 57
E-post: margareta.fredin@enkoping.se

Enköping