Dukat bord

Mötet ska ge vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Om dukat bord

Dukat bord vänder sig till företagare som planerar att bygga om, vidareutveckla sitt företag eller etablera en helt ny verksamhet. Ofta innebär det att nya tillstånd, lov och krav på tillsyn uppstår.

Myndigheter som oftast är med på möten (beroende på vad du sk starta upp):

  • Byggavdelningen
  • Miljöavdelningen
  • Livsmedelsenheten
  • Brandskydd och räddningstjänsten
  • De som ansvarar för serveringstillstånd
  • De som hanterar markupplåtelser

Därför ska du boka Dukat bord

Det är bra att du tidigt i processen får en klar bild över de lagar och regler som finns. Beroende på vad du ska starta upp finns det flera krav och tillstånd du behöver vet om och ansöka om. Du får på mötet också veta om vilka tillsynskrav kommunen utför. Mötet ska också ge svar på vad du behöver göra, vem du ska kontakta samt hur lång tid det tar att till exempel få ett tillstånd.

Boka tid för Dukat bord

Dukat bord möten hålls varannan fredag mellan kl.9-12.

Ett möte är 1 timme långt. För tillfället hålls endast digitala möten.

E-post: naringsliv@enkoping.se

Tel: 0171-628080