Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Avgifterna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 14 juni 2021, KS2019/47, §146.

Prövnings­avgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Typ av ansökan

 • Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, ett provtillfälle ingår:
  • 12 000 kronor
 • Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår:
  • 12 000 kronor
 • Nyansökan, Cateringverksamhet (= stadigvarande tillstånd till slutna sällskap), ett provtillfälle ingår:
  • 12 000 kronor
 • Ansökan, Cateringverksamhet (ändring i ett befintligt stadigvarande serveringstillstånd):
  • 3 000 kronor
 • Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker (8:7):
  • 12 000 kronor
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten, för partihandlare (8:6):
  • 5 000 kronor
 • Ansökan, Gemensam serveringsyta (stadigvarande tillstånd):
  • 5 000 kronor
 • Ansökan, Gemensam serveringsyta (tillfälligt tillstånd) 1-3 dagar:
  • 3 000 kronor
 • Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid:
  • 5 000 kronor
 • Ansökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid:
  • 2 000 kronor
 • Ansökan, pausservering stadigvarande för servering till allmänheten:
  • 2 000 kronor
 • Ansökan, pausservering tillfälligt för servering till allmänheten:
  • 1 000 kronor
 • Ansökan, tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, 1-3 dagar:
  • 7 500 kronor
 • Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till slutna sällskap (avseende ideella föreningar samt näringsverksamhet). Avser ansökan fler än ett tillfälle uttas en tilläggsavgift på 200 kr per tillfälle:
  • 1 000 kronor
 • Nyansökan, ej klarat kunskapsprov enligt gällande regler, procent av aktuell prövningsavgift:
  • 50 procent

Typ av anmälan

 • Anmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd, enkla frågor (ex. nytt namn på restaurangen):
  • 500 kronor
 • Speciell tillsynsavgift / prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier / bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår):
  • 4 000 kronor
 • Speciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier / bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår):
  • 12 000 kronor
 • Anmälan, Provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten (för tillståndshavare):
  • 500 kronor
 • Anmälan, Kryddning av snaps:
  • 500 kronor
 • Anmälan av lokal vid catering för slutna sällskap:
  • 500 kronor
 • Anmäla serveringsansvariga:
  • 0 kronor
 • Anmälan upphörande av tillstånd:
  • 0 kronor

Kunskapsprov vid ansökan och anmälan

 • Kunskapsproven som omfattas av 44-60 frågor / provtillfälle: 1 500 kronor
 • Kunskapsproven som omfattas av 28 frågor / provtillfälle: 1 000 kronor

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tillsynsavgift, typ av tillsyn

 • Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd: 3 000 kronor per år
 • Särskild tilläggsavgift för restaurang med serveringstid efter klockan 01.00: 6 000 kronor per år
 • Särskild tilläggsavgift för restaurang med uteservering: 1 000 kronor per år

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats.

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år.

Baserad på omsättning per år enligt intervall:

Omsättning kronor / Avgift rörliga kronor:

 • 0 - 10 000 kronor / 500 kronor
 • 10 001 - 50 000 kronor / 1 000 kronor
 • 50 001 - 150 000 kronor / 3 000 kronor
 • 150 001 - 300 000 kronor / 6 000 kronor
 • 300 001 - 600 000 kronor / 8 000 kronor
 • 600 001 - 1 000 000 kronor / 11 000 kronor
 • 1 000 001 - 1 500 000 kronor / 14 000 kronor
 • 1 500 001 - 3 000 000 kronor / 18 000 kronor
 • 3 000 001 - 6 000 000 kronor / 24 000 kronor
 • 6 000 001 - 10 000 000 kronor / 35 000 kronor
 • 10 000 001 och uppåt / 45 000 kronor

Påminnelseavgift, extra avgift

 • Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport (en påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass, 45 000 kronor): 2 500 kronor
 • Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende - sanktionsprövning: 5 000 kronor

Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn vid försäljning

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn vid försäljning av tobak samt avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan / anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Prövningsavgift, typ av ansökan2

 • Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd: 9 600 kronor
 • Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd: 6 000 kronor
 • Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 1: 9 600 kronor
 • Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 2 o.s.v.: 2 000 kronor

Prövningsavgift, typ av anmälan2

 • Handläggning av nyanmälan, försäljning av folköl: 1 500 kronor
 • Handläggning av nyanmälan, försäljning av ecigaretter och / eller påfyllnadsbehållare: 1 500 kronor
 • Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 3 200 kronor
 • Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 9 600 kronor

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tillsynsavgift, typ av tillsyn2

Summorna anges enligt avgift per år.

 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak: 5 000 kronor
 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl: 1 500 kronor
 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av e-cigaretter och / eller påfyllnadsbehållare: 1 500 kronor
 • Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av vissa receptfria läkemedel: 2 500 kronor
 • Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd:1 500 kronor
 • Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag – för ställe nr 1: 5 000 kronor
 • Årlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag –för ställe nr 2 och så vidare: 1 500 kronor

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som ansökan/anmälan inkommit.

Övriga avgifter avseende tillsyn

 • Öppnat tillsynsärende: 5 000 kronor
 • Uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål: 1 000 kronor

Relaterad information