Fortsatt ökade servicebetyg för kommunen

Vi är glada att trenden för servicebetyget fortsätter öka och i år når vi för första gången ett högt totalbetyg.

Enköpings kommun fortsätter klättra på den nationella rankingen i den årliga mätningen av kommunernas myndighetsutövning. Vi har gått från plats 158 till plats 157.

– Det är viktigt att den kommunala servicen fungerar på ett tillfredsställande sätt för att Enköping ska vara en attraktiv kommun för våra företagare. Här är NKI en viktig värdemätare. Att vi nu är uppe på 70 i snitt är bra och vi har fått särskilt goda omdömen inom attityd, bemötande och engagemang. Här har markupplåtning gjort en rejält positiv resa. Samtidigt finns det fortfarande förbättringspotential inom andra områden, säger Anna Holmström, näringslivschef på kommunledningsförvaltningen.

Ökning inom fyra av sex områden

En ökning av NKI-värdet (Nöjd Kund Index) har skett inom tillsynsområdena brand, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd. Inom livsmedel är värdet oförändrat och inom bygglov har en liten nedgång skett.

Höga NUI-betyg för inköps­avdelningen

För andra året i rad mäts NUI (Nöjd Upphandlings Index) och här har det skett en ökning inom samtliga serviceområden för upphandling. Dessutom är det fler anbudsgivare som har svarat på enkäten än föregående år. Om man jämför med övriga Sverige så får Enköpings kommun ett högre betyg än genomsnittet när det gäller samtliga frågor i enkäten.

Om Sveriges kommuner och regioners mätning

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) samt Nöjd-Kund-Upphandling (NKU) som mäter kundnöjdhet på en skala från 0–100. Godkänt resultat är ett NKI sam NKU på 62–69, 70–79 är högt och över 80 är mycket högt. SKR:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss: