Kommunen stöttar corona­drabbade företag

Publicerad

Kommunstyrelsen beslutade i dag att betala ut ett stöd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri.

Coronapandemin har drabbat många företag, bland annat restauranger, hotell och caféer. Detta stöd motsvarar avgiften för livsmedeltillsyn. Vi ersätter även avgiften för tillfälligt serveringstillstånd för 2021.

– De lokala företagen inom besöks- och livsmedelsbranschen har haft det tufft under hela pandemin. Restaurangerna, caféerna och de andra företagen inom den här sektorn har fått ställa om många gånger, ofta med kort varsel. Vi hoppas att det här stödet ska kunna lätta lite i en väldigt utsatt tid, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

800 000 kronor

Stödet för livsmedelstillsyn motsvarar cirka 800 000 kronor och finansieras av kommunstyrelsen. Stödet kommer att betalas ut automatiskt till företagen. Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning av vilka verksamheter som är mest drabbade av pandemins effekter och föreslår att dessa ersätts under 2021 med ett stöd motsvarande tillsynsavgiften. De föreningar och företag som sökt tillfälligt serveringstillstånd under 2021 kommer få tillbaka avgiften i form av ett bidrag som motsvarar summan.

– Vi undersöker hela tiden hur vi från kommunen kan stötta vårt lokala näringsliv under pandemin. Att ge tillbaka tillsynsavgifterna för livsmedel och servering är ett exempel. Tidigare har vi bland annat tagit bort avgifter för markupplåtelser för uteserveringar och torghandel under hela 2021. Vi har även beslutat om en förlängd säsong för uteservering. Dialogen med våra företag fortsätter och vi hoppas kunna bidra till framtidshopp och tillit inför framtiden, säger Cajsa Möller, tillförordnad näringslivschef.

Lagstyrd kontroll

Livsmedelskontroll utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna. Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för livsmedelskontrollen och avgiften ska täcka kostnaderna för kontrollen. Livsmedelskontrollen är klassad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs därför i samma omfattning som under normala omständigheter.

För mer information

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Cajsa Möller, tillförordnad näringslivschef
E-post: cajsa.moller@enkoping.se