Nytt grepp om näringslivsfrågorna

Publicerad

För att bli en attraktiv kommun för näringslivet involveras hela kommunen.

– Det handlar om ett övergripande strategiskt grepp. En förflyttning mot att involvera alla kommunens verksamheter och medarbetare i att skapa ett gott företagsklimat. Förståelsen för företagen som motor i en växande och attraktiv kommun är grunden, att definiera och ta sin egen roll i processen är nästa steg. Vi ska förflytta oss så att kommunens alla verksamheter och medarbetare förstår näringslivets betydelse och sin roll i att skapa ett gott företagsklimat, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Ett attraktivt och hållbart Enköping

Beslut om vad som ska utvecklas väntas snart och därefter sätts färdplanen för hur Enköpings kommun ska leva upp till att vara en attraktiv näringslivskommun.

– Det handlar om hur vi ska locka nya företag som genererar jobb till dem som bor här och därmed skattemedel till vår gemensamma välfärd, att skapa goda förutsättningar för företag att starta, att växa och etablera sig här samt att locka besökare och nya invånare, säger Cecilia Lööv.

– Det handlar också om att lyssna in och möjliggöra utveckling för dem som redan är verksamma i Enköping och hur vi skapar förutsättningar för ett attraktivt och hållbart Enköping över tid. Här är samspelet och samarbetet mellan kommun, näringsliv, medborgare och statliga myndigheter väldigt viktigt, säger Ulrika K Jansson kommundirektör.

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023

Ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad är ett mål i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023.
Läs mer om den långsiktiga planen på webbplatsen Enköping växer

Foto på man i byggmiljö som håller i en borrmaskin och ler mot kameran.

Fotograf: Per Groth