Kommunen senarelägger kontrollavgifter

Publicerad

De årliga avgifterna för livsmedel- och dricksvattenkontroll senareläggs till september för att underlätta för företag.

Nämnden har uppmärksammat den fortsatt ansträngda situationen för de lokala livsmedelsföretagen. Nämndens förhoppning är att det ekonomiska läget för de privata livsmedelsföretagen ser bättre ut i höst.

– Vi känner med de lokala företagarna och hoppas innerligt att senareläggningen ska underlätta. Livsmedelsbranschen har drabbats hårt av restriktionerna. Samtidigt som åtgärder för minskad smittspridning är av högsta prioritet vill kommunen vara lyhörd och flexibel i att stötta denna ansträngda bransch, säger Ida Wallström, tillförordnad miljöavdelningschef.

– Enköpings krog- och restaurangbransch är en av de hårdast drabbade och har påverkats av de allt hårdare restriktionerna under pandemin. Nu behöver de stöd för att finnas kvar efter pandemin och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa branschen att ta sig igenom krisen, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut gäller senareläggningen av faktureringen av årsavgiften enbart för de privata aktörerna. De kommunala och offentliga verksamheterna ska faktureras under våren 2021.

Debitering på grund av lagstiftning

Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för livsmedelskontrollen och denna avgift ska täcka de kostnader som kontrollmyndigheten har för kontrollen. Livsmedelskontrollen utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna och är klassad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Därför behöver den utföras i samma omfattning som under normala omständigheter.

Foto från Enköpings centrum.