Starta, etablera och driva företag

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Det finns flera aktörer som kan stötta dig i den situation som just du befinner dig.

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Det finns flera aktörer som kan stötta dig i den situation som just du befinner dig.

Enköpings kommun samarbetar med flera aktörer för att underlätta för dig. Är du intresserad av att starta ett företag kan du kontakta Nyföretagarcentrum i Enköping. Om du behöver stöd eller finansiering för att utveckla ditt företag finns Almi där för dig. Det finns också flera organisationer och företag som kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om att starta företag på Nyföretagarcentrum i Enköpings webbplats

Läs mer om finansiering på Almis webbplats

Enköpings kommun kan hjälpa dig att hitta lediga lokaler eller ledig mark att bygga på. Vi kan också svara på om du behöver tillstånd för att få starta din nya verksamhet eller för att utveckla den befintliga.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord

Starta företag

Har du en affärsidé eller dröm som du vill förverkliga? Här har vi samlat information om vilka aktörer du kan vända dig till för att få råd inför starten.

Information

Webbsidan verksamt.se är en informationsrik webbplats där du kan inhämta mycket information och kanske också få svar på dina första frågor eller funderingar. Här finns även bra checklistor som du kan ta del av.

Läs mer om att starta företag på Verksamts webbplats

Rådgivning

I Enköping finns Nyföretagarcentrum för dig i uppstarten av ditt företag. De erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Läs mer om rådgivning på Nyföretagarcentrums webbplats

Finansiering

Finansiering är ofta en viktig fråga vid uppstarten av ett företag. Kontakta din bank eller Almi för råd kring finansieringen.

Läs mer om finansiering på Almis webbplats

Tillstånd

Beroende på vilken typ av företag som du kommer att driva kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen eller till annan myndighet.

Här hittar du information om ansökan om tillstånd för olika verksamheter

Mark och lokaler

För att kunna starta ditt företag kan du behöva hitta en lokal alternativt mark där du kan bygga en lokal.

Hitta ledig mark eller lokal

Finansiera starten

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering innan du får inkomster från företaget.

De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Verksamt.se

På verksamt.se hittar du information om vilka offentliga aktörer som erbjuder lån eller bidrag till dig som ska starta ett företag.

Läs mer om finansiering på Verksamts webbplats

Almi företags­partner i Uppsala

Almi har lanserat ett nytt mikrolån vid företagsstart och för unga företag. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

Läs mer om mikrolån på Almis webbplats

Kontaktperson:
Christina Wahlman, finansieringsrådgivare
Telefonnummer: 018-18 52 18
E-post: christina.wahlman@almi.se

Starta eget-bidrag

Som arbetssökande har du möjlighet att söka stöd och hjälp för att starta en egen verksamhet via Arbetsförmedlingen. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Läs mer om stöd till start av näringsverksamhet på Arbets­förmedlingens webbplats

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen kallas särskilt stöd till start av näringsverksamhet.

Läs mer om bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet på Arbetsförmedlingens webbplats

Enköpings kommun kan inte ge bidrag för att starta ett enskilt företag. Däremot bidrar kommunen till företagsutveckling genom verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum och lokala företagarföreningar.

Näringsservice samarbetar med lokala och regionala organisationer och nätverk för att främja de lokala företagens utveckling i kommunen.

Idéer och upp­finningar

Här kan du få råd om hur du tar din idé från just idé till företag.

Innovations­rådgivning Almi Uppsala

För att underlätta för dig som är innovatör och/eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med Almi företagspartner. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter.

Läs mer om innovationsrådgivning på Almis webbplats

Kontaktpersoner:
Anette Widén, e-post: anette.widen@almi.se
Olle Jonsson, e-post: olle.jonsson@almi.se

Svenska uppfinnare­föreningen

Hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete.

Få råd och din idé utvärderad på Uppfinnarföreningens webbplats

Innovation

Organisationer som arbetar med innovationsfrågor:

Patent och licenser

Organisationer som arbetar med patent- och licensfrågor:

Rådgivning

Det finns många organisationer och webbplatser du kan vända dig till inför att du ska starta ett företag.

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbsida där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information som kan vara till hjälp för dig som vill starta ett företag. Där hittar du information om närmaste rådgivare, vilka tillstånd som kan krävas och mycket mer.

Läs mer om att starta företag på Verksamts webbplats

I broschyren Starta företag får du en överblick i vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag.

Beställa eller ladda ner broschyren Starta företag på Verksamts webbplats

Starta företag-dagen

Är en dag med föreläsningar om att starta företag där du har chansen att ställa frågor direkt till representanter från flera myndigheter. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.

Läs mer om starta företag-dagen på Verksamts webbplats

Webbseminarium

Det finns också möjlighet att lyssna på föreläsare via starta företag-webbseminarium.

Läs mer om starta företag-webbseminarium på Almis webbplats

Enköpings Nyföretagar­Centrum

Erbjuder professionell, kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till de som funderar på att starta eget. Enköpings Nyföretagarcenter som tillkom på initiativ av Enköpings kommun är en stiftelse som stöds av ett brett nätverk från Enköpings företag, banker, revisionsbolag och ALMI Företagspartner.

Få rådgivning på Nyföretagarcentrums webbplats

Kontakta: Enköpings Nyföretagarcentrum
Telefonnummer till Carina Bengtsson: 070-829 59 00
Telefonnummer till Helena Näslund: 073-825 88 18
E-post: enkoping@nyforetagarcentrum.se

Coompanion

Coompanion finns på 25 orter i landet och deras företagsrådgivare är experter på kooperativt företagande och på företagsformen ekonomisk förening. Coompanions rådgivning är kostnadsfri.

Läs mer om rådgivning på Coompanions webbplats

Kontakt:
Coompanion Uppsala län
Telelefonnummer: 018-12 80 80
E-post: uppsala@coompanion.se

Insamlings­stiftelsen IFS Rådgivnings­centrum

Hjälper främst dig som inte är född i Sverige att starta företag. De erbjuder kostnadsfri rådgivning på flera språk.

Läs mer om rådgivning på flera språk på IFS webbplats

Rådgivning för dig med utländsk bakgrund

IFS Rådgivning är en del av Almi som erbjuder rådgivning för dig med utländsk bakgrund. De har kostnadsfri telefonrådgivning på arabiska och persiska.

Telefonnummer: 020-52 90 10
Telefontid: 9:00 till 12:00
arabiska: måndagar och onsdagar
persiska: tisdagar och torsdagar

Skatteverket

I Enköping arrangerar Skatteverket regelbundna informationsträffar för nyföretagare. Här får du information om bland annat företagsformer, bokföringskrav samt moms- och skatteregler.

Läs mer om infoträffar på Skatteverkets webbplats

Du kan även få skatteinformation via telefon.
Telefonnummer: 0771-778 778

Etablera ditt företag i Enköping

Letar du efter en plats att etablera ditt företag på?

I Enköping – Sveriges närmaste stad, får ditt företag ett perfekt läge i Mälardalen med närhet till en stor del av Sveriges befolkning. Du har närheten till Stockholmsmarknaden, det gynnsamma läget vid E18 och snabb tillgång till riksväg 55 och 70.

Stark tillväxt

Enköpings kommun är en av kommunerna som växer snabbast i Sverige. Befolkningen har ökat de senaste åren med inflyttning till största delen från Stockholm och Uppsala. 2018 var vi 44 429 invånare i Enköpings kommun. Runt år 2025 beräknas invånarantalet nå över 50 000 invånare. Under de kommande fem åren beräknar kommunen att cirka 2 300 bostäder kommer att bli färdiga. En stor del av bostäderna byggs i de större exploateringsområdena Bredsand, Bahco, Åkersberg och Älvdansen.

Kompetens­försörjning

Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Enköping, Yrkeshögskolan Enköping och Westerlundska gymnasiet. Med Enköpings läge finns det flera högskolor och universitet inom 12 mils radie vilket ger ett bra rekryteringsunderlag.