Starta, etablera och driva företag

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Det finns flera aktörer som kan stötta dig i den situation som just du befinner dig.

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Det finns flera aktörer som kan stötta dig i den situation som just du befinner dig.

Enköpings kommun samarbetar med flera aktörer för att underlätta för dig. Är du intresserad av att starta ett företag kan du kontakta Nyföretagarcentrum i Enköping. Om du behöver stöd eller finansiering för att utveckla ditt företag finns Almi där för dig. Det finns också flera organisationer och företag som kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om att starta företag på Nyföretagarcentrum i Enköpings webbplats

Läs mer om finansiering på Almis webbplats

Enköpings kommun kan hjälpa dig att hitta lediga lokaler eller ledig mark att bygga på. Vi kan också svara på om du behöver tillstånd för att få starta din nya verksamhet eller för att utveckla den befintliga.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Läs mer om Dukat bord

Starta företag

Har du en affärsidé eller dröm som du vill förverkliga? Här har vi samlat information om vilka aktörer du kan vända dig till för att få råd inför starten.

Information

Webbsidan verksamt.se är en informationsrik webbplats där du kan inhämta mycket information och kanske också få svar på dina första frågor eller funderingar. Här finns även bra checklistor som du kan ta del av.

Läs mer om att starta företag på Verksamts webbplats

Rådgivning

I Enköping finns Nyföretagarcentrum för dig i uppstarten av ditt företag. De erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Läs mer om rådgivning på Nyföretagarcentrums webbplats

Finansiering

Finansiering är ofta en viktig fråga vid uppstarten av ett företag. Kontakta din bank eller Almi för råd kring finansieringen.

Läs mer om finansiering på Almis webbplats

Tillstånd

Beroende på vilken typ av företag som du kommer att driva kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen eller till annan myndighet.

Här hittar du information om ansökan om tillstånd för olika verksamheter

Mark och lokaler

För att kunna starta ditt företag kan du behöva hitta en lokal alternativt mark där du kan bygga en lokal.

Hitta ledig mark eller lokal

Finansiera starten

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering innan du får inkomster från företaget.

De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Verksamt.se

På verksamt.se hittar du information om vilka offentliga aktörer som erbjuder lån eller bidrag till dig som ska starta ett företag.

Läs mer om finansiering på Verksamts webbplats

Almi företags­partner i Uppsala

Almi har lanserat ett nytt mikrolån vid företagsstart och för unga företag. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

Läs mer om mikrolån på Almis webbplats

Kontaktperson:
Christina Wahlman, finansieringsrådgivare
Telefonnummer: 018-18 52 18
E-post: christina.wahlman@almi.se

Starta eget-bidrag

Som arbetssökande har du möjlighet att söka stöd och hjälp för att starta en egen verksamhet via Arbetsförmedlingen. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Läs mer om stöd till start av näringsverksamhet på Arbets­förmedlingens webbplats

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen kallas särskilt stöd till start av näringsverksamhet.

Läs mer om bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet på Arbetsförmedlingens webbplats

Enköpings kommun kan inte ge bidrag för att starta ett enskilt företag. Däremot bidrar kommunen till företagsutveckling genom verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum och lokala företagarföreningar.

Näringsservice samarbetar med lokala och regionala organisationer och nätverk för att främja de lokala företagens utveckling i kommunen.

Idéer och upp­finningar

Här kan du få råd om hur du tar din idé från just idé till företag.

Innovations­rådgivning Almi Uppsala

För att underlätta för dig som är innovatör och/eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med Almi företagspartner. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter.

Läs mer om innovationsrådgivning på Almis webbplats

Kontaktpersoner:
Anette Widén, e-post: anette.widen@almi.se
Olle Jonsson, e-post: olle.jonsson@almi.se

Svenska uppfinnare­föreningen

Hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete.

Få råd och din idé utvärderad på Uppfinnarföreningens webbplats

Innovation

Organisationer som arbetar med innovationsfrågor:

Patent och licenser

Organisationer som arbetar med patent- och licensfrågor:

Rådgivning

Det finns många organisationer och webbplatser du kan vända dig till inför att du ska starta ett företag.

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbsida där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information som kan vara till hjälp för dig som vill starta ett företag. Där hittar du information om närmaste rådgivare, vilka tillstånd som kan krävas och mycket mer.

Läs mer om att starta företag på Verksamts webbplats

I broschyren Starta företag får du en överblick i vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag.

Beställa eller ladda ner broschyren Starta företag på Verksamts webbplats

Starta företag-dagen

Är en dag med föreläsningar om att starta företag där du har chansen att ställa frågor direkt till representanter från flera myndigheter. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.

Läs mer om starta företag-dagen på Verksamts webbplats

Webbseminarium

Det finns också möjlighet att lyssna på föreläsare via starta företag-webbseminarium.

Läs mer om starta företag-webbseminarium på Almis webbplats

Enköpings Nyföretagar­Centrum

Erbjuder professionell, kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till de som funderar på att starta eget. Enköpings Nyföretagarcenter som tillkom på initiativ av Enköpings kommun är en stiftelse som stöds av ett brett nätverk från Enköpings företag, banker, revisionsbolag och ALMI Företagspartner.

Få rådgivning på Nyföretagarcentrums webbplats

Kontakta: Enköpings Nyföretagarcentrum
Telefonnummer till Carina Bengtsson: 070-829 59 00
Telefonnummer till Helena Näslund: 073-825 88 18
E-post: enkoping@nyforetagarcentrum.se

Coompanion

Coompanion finns på 25 orter i landet och deras företagsrådgivare är experter på kooperativt företagande och på företagsformen ekonomisk förening. Coompanions rådgivning är kostnadsfri.

Läs mer om rådgivning på Coompanions webbplats

Kontakt:
Coompanion Uppsala län
Telelefonnummer: 018-12 80 80
E-post: uppsala@coompanion.se

Insamlings­stiftelsen IFS Rådgivnings­centrum

Hjälper främst dig som inte är född i Sverige att starta företag. De erbjuder kostnadsfri rådgivning på flera språk.

Läs mer om rådgivning på flera språk på IFS webbplats

Rådgivning för dig med utländsk bakgrund

IFS Rådgivning är en del av Almi som erbjuder rådgivning för dig med utländsk bakgrund. De har kostnadsfri telefonrådgivning på arabiska och persiska.

Telefonnummer: 020-52 90 10
Telefontid: 9:00 till 12:00
arabiska: måndagar och onsdagar
persiska: tisdagar och torsdagar

Skatteverket

I Enköping arrangerar Skatteverket regelbundna informationsträffar för nyföretagare. Här får du information om bland annat företagsformer, bokföringskrav samt moms- och skatteregler.

Läs mer om infoträffar på Skatteverkets webbplats

Du kan även få skatteinformation via telefon.
Telefonnummer: 0771-778 778

Etablera ditt företag i Enköping

Letar du efter en plats att etablera ditt företag på?

I Enköping – Sveriges närmaste stad, får ditt företag ett perfekt läge i Mälardalen med närhet till en stor del av Sveriges befolkning. Du har närheten till Stockholmsmarknaden, det gynnsamma läget vid E18 och snabb tillgång till riksväg 55 och 70.

Stark tillväxt

Enköpings kommun är en av kommunerna som växer snabbast i Sverige. Befolkningen har ökat de senaste åren med inflyttning till största delen från Stockholm och Uppsala. 2018 var vi 44 429 invånare i Enköpings kommun. Runt år 2025 beräknas invånarantalet nå över 50 000 invånare. Under de kommande fem åren beräknar kommunen att cirka 2 300 bostäder kommer att bli färdiga. En stor del av bostäderna byggs i de större exploateringsområdena Bredsand, Bahco, Åkersberg och Älvdansen.

Kompetens­försörjning

Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Enköping, Yrkeshögskolan Enköping och Westerlundska gymnasiet. Med Enköpings läge finns det flera högskolor och universitet inom 12 mils radie vilket ger ett bra rekryteringsunderlag.

Bild på processkarta över hur du ska gå tillväga om du har mark/inte mark. Se beskrivning efter bilden.

Du har mark

1. Detaljplan

Kolla om det finns en fungerande detaljplan på din mark.

2. a) Detaljplan finns inte

Om en detaljplan inte finns behöver du ansöka om ett så kallat planbesked.
Läs mer om hur detaljplaneprocessen går till.

2. b) Detaljplan finns

Om en detaljplan finns är det dags att ansöka om bygglov, för att du ska få börja bygga på din mark.
Läs mer om hur bygglovsprocessen går till.

Du har inte mark

3. Du söker och köper mark av en privat aktör eller kommunen

När du vill bygga bostäder behöver du mark. Om du inte redan har mark behöver du köpa mark, och det kan du söka hos både privata aktörer och hos kommunen.

Privata aktörer

Kommunen förmedlar lediga lokaler, fastigheter och mark tillsammans med Objektvision. Innehållet bygger på att ägaren registrerar sina objekt själva.

Se hela listan över lediga lokaler, fastigheter och mark.

Kommunen

Kontakta kommunen för att se om det finns tillgänglig mark, eller om det är några markanvisningar på gång.

Läs mer och hitta markanvisningar.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

E-post till Enköpings kommun: kommunen@enkoping.se

Den som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om att exploatera marken.

Kommunens intresseregister

Kommunen kan skriva upp dig i intresseregistret, då får du mejl så fort det finns mark eller markanvisningar.
Anmäl dig till intresseregistret så får du veta när det finns mark eller markanvisningar.

Bild processkarta över hur du går tillväga om du har mark och lokal, alternativ inte har mark och lokal. Se beskrivning efter bilden.

Du har mark eller lokal

1. Kontakta kommunen

Dukat bord

När du vill etablera, utöka eller förändra din verksamhet kan du på ett och samma möte träffa personer från alla de myndighetsområden som just du behöver ha kontakt med. Det är ett erbjudande som vi kallar för Dukat bord, och det är till hjälp om du får till exempel nya krav på tillstånd för eller tillsyn av din verksamhet.

Mötena är varannan fredag klockan 9–12, ett möte är cirka en timme långt. Kontakta näringslivsservice för att boka tid.

Boka tid via telefonnummer: 0171-62 80 80

Eller boka tid via e-post: naringsliv@enkoping.se

Sök bygglov

Om du inte har behov av Dukat bord och behöver bygga något för din verksamhet kan du direkt söka bygglov.

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till.

Du har inte mark eller lokal

2. Du söker och köper eller hyr mark eller lokal av en privat aktör eller kommunen

När du vill starta en verksamhet behöver du mark eller en lokal. Om du inte redan har det behöver du köpa eller hyra det. Du kan köpa eller hyra mark eller lokal av en privat aktör, och du kan köpa mark av kommunen om det finns tillgänglig mark.

Privata aktörer

Kommunen förmedlar lediga lokaler, fastigheter och mark tillsammans med Objektvision. Innehållet bygger på att ägaren registrerar sina objekt själva.

Gå till listan över lediga lokaler, fastigheter och mark.

Se Mälardalskartan

Kommunen

Kontakta kommunen för att se om det finns tillgänglig mark, eller om det är några markanvisningar på gång.

Läs mer och hitta markanvisningar.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00

E-post till Enköpings kommun: kommunen@enkoping.se

Den som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om att exploatera marken.

Kommunens intresseregister

Kommunen kan skriva upp dig i intresseregistret, då får du mejl så fort det finns mark eller markanvisningar.

Anmäl dig till intresseregistret så får du veta när det finns mark eller markanvisningar.

Har du frågor?

Då kontaktar du näringslivsenheten. Hör gärna av dig om du vill diskutera till exempel affärsidéer eller placering av ditt företag.

Telefonnummer: 0171-62 80 80

E-post: naringsliv@enkoping.se

Driva och utveckla företag

När företaget växer kan de befintliga lokalerna eller fastigheten börja kännas för liten. Det kan också bli aktuellt att anställa mer personal.

Här har vi samlat information om några områden som kan vara viktiga för att ditt företag ska kunna fortsätta att utvecklas.

Dukat bord – för att underlätta för dig

Dukat bord är en mötesform där du som företagare får möjlighet att träffa de tjänstemän från berörda myndigheter i kommunen på samma möte. Det kan du ha nytta av om du till exempel behöver utöka din verksamhet, hitta ny mark eller lokal eller vill få svar på om du behöver nytt tillstånd för att fortsätta bedriva din verksamhet.

Kommunens näringslivsservice

Du kan också kontakta näringslivsservice på Enköpings kommun så hjälper vi dig vidare.

Kommunens näringslivsservice
Telefonnummer: 0171-628080
E-post: naringsliv@enkoping.se

Fråga om råd

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig vidare med råd och stöd i form av rådgivning, nätverk eller finansiellt stöd.

Almi Företagspartner Uppsala

Almi har flera program för företag som vill utveckla sitt företag. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive program.

Läs mer om Almis affärsutveckling på deras webbplats

Läs mer om mentorskap för flera framgångrika företag på Almis webbplats

UIC – Uppsala Innovation Centre

UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Läs mer om vad UIC kan erbjuda dig och ditt företag på deras webbplats.

Läs mer om att driva och utveckla företag på UIC:s webbplats

Finansiering

Verksamt.se

För att vidareutveckla ditt företag kan det ibland behövas extern finansiering. Det kan till exempel handla om att du behöver finansiering för att utveckla en ny produkt eller internationalisera din verksamhet.

Via webbplatsen verksamt.se kan du hitta olika sätt att finansiera ditt företags fortsätta utveckling.

Läs mer om produktutveckling och innovation på Verksamt.se

Läs mer om tillväxt på webbplatsen Verksamt.se

Läs mer om export och internationell etablering på webbplatsen Verksamt.se

Almi Företagspartner Uppsala

Almi i Uppsala erbjuder olika former av lån för dig som vill vidareutveckla din verksamhet.

Läs mer om lån på Almis webbplats

Du kan också ladda ner Almis finansieringshandbok. Där har Almi samlat det viktigaste som du behöver veta om att finansiera ditt företag.

Läs Almis finansieringshandbok på deras webbplats

Anställ personal

En viktig framgångsfaktor är att ha rätt kompetens på företaget.

Arbets­förmedlingen

Arbetsförmedlingens viktigaste roll är att vara mäklare mellan arbetsgivare och arbetssökande. För att underlätta rekryteringen kan Arbetsförmedlingen utifrån kompetenskrav göra ett första urval. Arbetsförmedlingen erbjuder en egen kontaktperson som ger råd från behovsanalys till färdig rekrytering.

Besök Arbetsförmedlingens webbplats

Privata förmedlingar

Ta emot praktikanter

Många företag vittnar om vikten av att hitta personer med ”rätt attityd”. Genom praktik eller arbetsträning får du som företagare och praktikanten möjlighet att lära känna varandra inför en eventuell anställning.

Som företag eller annan organisation kan ni hjälpa skolelever, arbetslösa och personer i behov av arbetsträning. Ni kan exempelvis hjälpa dem med att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik under sin utbildning eller få arbetsträning.

Sök personal

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet att rekrytera och i slutändan - rätt kompetens till din verksamhet.

Gör så här!

Fyll i den kompetens du behöver så visas det rekryteringssätt som passar dig bäst. Ibland kan det vara mer effektivt att själv leta i Arbetsförmedlingens utbud än att publicera en platsannons.

Oavsett vad du blir rekommenderad kan du alltid välja något av de andra rekryteringssätten. Lycka till!

Gör affärer utomlands

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med råd och stöd om du funderar på att börja exportera eller vill etablera din verksamhet utanför Sverige.

Information

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se hittar du information och vägledning för hur du går tillväga för att internationalisera ditt företag. Där kan du läsa mer om hur du kan utveckla ditt företag genom att expandera utomlands.

Läs mer om affärer med andra länder på webbplatsen Verksamt.se

Rådgivning

Enterprise Europe Network

Är ett nätverk som består av 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer där Tillväxtverket är huvudfinansiär. Syftet med nätverket är att: ” ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen”. De erbjuder kostnadsfria tjänster kring information, rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter med mera.

Läs mer om Enterprise Europe Network på deras webbplats

Almi Företagspartner Uppsala

Almi i Uppsala erbjuder rådgivning till dig som funderar på att internationalisera dina affärer. Tillsammans med en rådgivare får du hjälp att formulera en strategi för företagets internationalisering.

Läs om internationalisering på Almis webbplats

Finansiering

På verksamt.se hittar du information om vilka möjligheter det finns för att finansiera ditt företags internationalisering. Läs mer om hur du kan finansiera en internationalisering på verksamt.se.

Läs mer om utlandsaffärer på webbplatsen Verksamt.se

Avveckla företag

Vill du sälja eller avveckla ditt företag? Det finns flera sätt att avsluta sin verksamhet beroende på vilken företagsform din verksamhet har.

På webbsidan verksamt.se eller via direktlänkarna nedan hittar du information om de olika tillvägagångssätten.

Läs mer om att avveckla företag på webbplatsen Verksamt.se

Välj nedan vilken typ av verksamhet som du vill avveckla så kommer du direkt till respektive sida på verksamt.se.