Nytto­parkerings­tillstånd

Du som är företagare eller arbetar för en myndighet kan få ett nyttoparkerings­tillstånd.

Parkeringstillståndet är till för dig som måste parkera på särskilda platser för att kunna sköta ditt arbete.

Tillståndet gäller bara för att parkera din bil på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun.

Tillståndet gäller alltså inte på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Vanliga frågor

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Villkor för nyttoparkeringstillstånd

Avgiften för en bil är 1 500 kronor för ett kalenderår. Om du har flera fordon inom samma företag eller myndighet är avgiften för de övriga fordonen 1 200 kronor.

Tillståndet gäller endast för att parkera bilen på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun. Tillståndet gäller alltså inte parkering på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Regler för nyttoparkeringstillstånd

Det är viktigt att du visar tillståndet tillsammans med en P-skiva. Ställ in tiden när du började din parkering. Placera sedan tillståndet på insidan av fordonets framruta så att framsida på kortet är synligt utifrån.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?