E-tjänst ansöka om plats i förskola, pedago­gisk omsorg eller fritidshem

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem till ditt barn. Du kan också räkna ut vad platsen kommer att kosta.

Du kan ansöka om plats och beräkna avgiften utan att logga in med en e-legitimation.

När du har fått en plats behöver du en e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

E-tjänst Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 

Byta förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Om du vill byta förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du göra en ny ansökan här i e-tjänsten Ansöka om förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Modersmålsstöd

Om du önskar modersmålsstöd till ditt barn skriver du det när du ansöker om plats i förskolan. Om ditt barn redan har en plats kontaktar du förskolans chef.

Natt- och helg­verksamhet

Natt- och helgverksamhet finns bara på Nattugglans natt- och helgverksamhet. När du ansöker om plats i natt- och helgverksamheten måste du lämna ett arbetsgivarintyg och ett arbetsschema med din ansökan.

Har du skyddade person­uppgifter eller saknar svenskt person­nummer?

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kan du inte använda i e-tjänsten. Kontakta i stället kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00.  

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för platsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.