E-tjänst admini­strera plats i förskola, peda­gogisk omsorg eller fritidshem

Här kan du som vårdnadshavare administrera ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Här kan du tacka ja eller nej till plats, lämna eller ändra inkomstuppgift, lämna eller ändra schema eller säga upp plats.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.  Du ansöker om en e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Webbplats om BankID e-legitimation

Byta förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Om du vill byta förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du göra en ny ansökan i e-tjänsten Ansöka om förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

E-tjänst Ansöka om förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Har du skyddade person­uppgifter eller saknar svenskt person­nummer?

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten. Kontakta i stället utbildningskontoret.  

Vi jämför inkomst­uppgiften med Skatteverket

En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildningsförvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura. När vi gör jämförelsen av årsinkomsten räknar vi ut ett snittbelopp per månad, det vill säga årsinkomsten delad på tolv månader.

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

Kommunen för in de uppgifter som du lämnar i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för platsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Då är e-tjänsten stängd

12 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 11  november och 21 december.
E-tjänsten är stängd mellan kl. 12-15.

Relaterade sidor om förskola, familje­daghem och fritids­hem