Dubbla bostads­kostnader, ansökan om avdrag

Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ha möjlighet att ansöka om avdrag på avgifterna från vård- och omsorgsförvaltningen. Nedan kan du se vad som gäller för en ansökan.

  • För att kunna ansöka ska du ha sagt upp hyresavtalet eller lämnat din tidigare bostad till försäljning. Du kan alltså inte ansöka om avdrag när din maka, make eller sambo bor kvar i bostaden eller om den överlåts/hyrs ut.
  • Ansökan ska skickas in i samband med att du flyttar in.
  • Blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan med medgivande för inkomsthämtning behöver också vara inskickad i samband med att du flyttar in för att vi ska kunna beräkna om du kan få avdrag.
  • Du kan inte ansöka om du själv väljer att flytta från ett omvårdnadsboende till ett annat. Inte heller om du är på korttidsplats eftersom det är tillfälligt och du inte har ett hyreskontrakt där.

Om du vill ansöka så använder du blanketten Ansökan om avdrag vid dubbla boendekostnader. Den kan du hämta på enkoping.se eller få via kommunens kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00.

Om avdrag beviljas görs avdraget på fakturan från vård-och omsorg månaden efter att du flyttat till omvårdnadsboendet. Du får alltid ett beslut på om ansökan har beviljats eller inte. Avgifterna kan maximalt sättas ner till 0 kronor.

Om uppgifterna du har lämnat ändras, till exempel om din gamla bostad hyrs ut tidigare än vad som sagts, måste du kontakta din avgiftshandläggare. Avdraget kan ändras eller tas bort i och med en sådan ändring men även till exempel vid en ändring av bostadstillägg.

Obs! Hyran måste betalas som vanligt. Om du får problem med det kan du kontakta din gamla hyresvärd och fråga efter en avbetalningsplan.