Säg upp plats på fritidshem

Du måste säga upp platsen minst 30 dagar före det datum som barnet ska sluta.

Avgift för platsen debiteras under trettio dagar från det datum du säger upp platsen.

När barnet ska börja förskoleklass det år som barnet fyller 6 avslutas platsen automatiskt den 31 juli om du inte har sagt upp den tidigare. Barnet flyttas över till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats.