Säg upp plats på fritidshem

Du måste säga upp platsen minst 30 dagar före det datum som barnet ska sluta.

Avgift för platsen debiteras under trettio dagar från det datum du säger upp platsen.

För er som är separerade och har delad faktura

Har ni delad faktura och inte längre har behov av en fritidshemsplats måste båda gå in i e-tjänsten och säga upp platsen. Om bara den ena säger upp platsen överförs hela avgiften för fritidshemsplatsen till den vårdnadshavare som inte meddelat om uppsägning i e-tjänsten.