Beställ betyg vuxenstudier

Med den här blanketten kan du beställa betyg och utdrag ur betygskatalog från grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare på Komvux.

Fyll i blanketten och lämna den sedan i Komvux reception på Korsängsgatan 12 eller skicka den till:

Komvux
Box 921
745 25 Enköping

Handläggningstiden kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta Komvux för att få veta vad som gäller för just dig.