Ansök om UL-skolkort

Elever som bor minst sex kilometer från gymnasiet i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs samt inte har tillgång till skolskjuts ska ansöka om ett UL-skolkort inför varje läsår. Det är UL som hanterar UL-skolkorten.

Vi har upptäckt att det ibland kan vara problem med att fylla i och spara blanketten i webbläsaren Google Chrome. Prova därför gärna webbläsaren Internet Explorer. Fungerar inte det heller kan du även skicka blanketten via post eller ta en skärmdump på din ansökan och maila den till oss.

Skicka in ansökan

Skicka ansökningsblanketten via e-mail till skolbusskort.wgy@enkoping.se

Eller via post till:

Westerlundska gymnasiet
Sandbrogatan 2
749 49 Enköping

Kriterier för UL-skolkort

  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Ingen skolskjuts kör där du är folkbokförd
  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är under 20 år
  • Du inte har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvis boende vilket innebär att du inte kan få två olika busskort.

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat UL-skolkort

Trasigt eller borttappad kort anmäls hos UL på deras hemsida.

När går skolskjutsbussarna

Turlistor på kommunens webbplats

Är skolskjutsbussen försenad?

När bussen är försenad mer än 20 minuter eller inställd kan du få ett meddelande via sms. Du behöver göra en ny anmälan inför varje läsår.

Anmäl dig till sms-tjänst

Är skolskjutsbussen inställd?

Skolan informerar om de inställda bussarna via en nyhet på hemsidan. Är du under 18 år är din vårdnadshavare ansvarig för dig om skolskjutsen ställs in.

Vem ansvarar för skolskjuts och UL-skolkort?

Det är Bergkvara Buss som kör skolskjutsen och UL som hanterar skolkorten.