Ansök om reseersättning

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning. OBS! Glöm inte att även fylla i blanketten om anmälan av kontonummer.

Anmälan av kontonummer (utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag)

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i följande uppgifter. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.

Fyll i dina uppgifter i den här blanketten (pdf, 22.4 kB)

Bestämmelser om reseersättning i Uppsala län

Sökanden ska vara född 1998 eller senare. Du kan få reseersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Bestämmelser om reseersättning utanför Uppsala län

Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling. Har du däremot fått avslag på sådan ansökan kan du söka reseersättning. Ersättningen utgår i form av kontant ersättning, för närvarande 1480 kronor per månad. Om du studerar i Västerås kan du enbart få busskort.

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, omprövas ersättningen. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Bestämmelser om ersättning för kompletteringsresa

I vissa fall kan du förutom kort även få bidrag för kompletteringsresa om du har särskilt långt till hållplatsen. Det extra bidraget betalas ut i efterskott per månad.

Så ansöker du

Ansök senast den 31 december för ersättning för höstterminen och den 31 maj för vårterminen.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Enköpings kommun
Westerlundska gymnasiet
Box 915
745 25 Enköping

 

Beslut och information om utbetalning

Beslut och information om utbetalning skickas i första hand till den e-postadress du angivit i ansökan. Om du ej har en e-postadress skickas det till din folkbokföringsadress.