Ansök om reseersättning

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning. OBS! Glöm inte att även fylla i blanketten om anmälan av kontonummer.

Anmälan av kontonummer (utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag)

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i följande uppgifter. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.

Fyll i dina uppgifter i den här blankettenPDF (pdf, 22 kB)

Bestämmelser om reseersättning i Uppsala län

Sökanden ska vara född 2000 eller senare. Du kan få reseersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Bestämmelser om reseersättning utanför Uppsala län

Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling. Har du däremot fått avslag på sådan ansökan kan du söka reseersättning. Ersättningen utgår i form av kontant ersättning, för närvarande 1550 kronor per månad. Om du studerar i Västerås ska du ansöka om UL-busskort, eller ansöka om reseersättning på 900 kr för att köpa ett Movingo-kort. Med Movingo kan du åka tåg till och från Västerås.

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, omprövas ersättningen. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Bestämmelser om ersättning för kompletteringsresa

I vissa fall kan du förutom kort även få bidrag för kompletteringsresa om du har särskilt långt till hållplatsen. Det extra bidraget betalas ut i efterskott per månad.

Så ansöker du

Du måste ansöka innan 15 augusti för att få din reseersättning innan 31 september. Du förnyar din ansökan varje läsår. Sista ansökningsdatum är 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du ansöka om reseersättning för våren, då är sista ansökningsdatum 30 april.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Linbanegatan 12
745 34 Enköping


Beslut och information om utbetalning

Beslut och information om utbetalning skickas i första hand till den e-postadress du angivit i ansökan. Om du ej har en e-postadress skickas det till din folkbokföringsadress.