Ansök om plats på fritidshem

För att ditt barn ska få börja på fritidshem måste du ansöka om en plats.

Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader innan önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. 

När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats på fritidshemmet.