Anmäl till särskild prövning på Komvux

Du som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i de kurser som finns i vårt kursutbud. Detta gäller även dig som tidigare fått betyg på kursen.

Komvux bestämmelser om särskild prövningPDF (pdf, 42 kB)

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under höstterminen: 31 augusti.
Du kan anmäla dig mellan den 1 augusti och den 31 augusti.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under vårterminen: 31 januari.
Du kan anmäla dig mellan den 1 januari och den 31 januari.

• Avgiften är 500 kr/kurs. Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux. Ange ditt namn, att det gäller prövning samt ämne.
• Betalning skall ske före anmälningstidens utgång - om så ej skett genomförs ej prövning.
• Erlagd avgift återbetalas inte! Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.