Anmäl till särskild prövning på Komvux

Du som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i de kurser som finns i vårt kursutbud. Detta gäller även dig som tidigare fått betyg på kursen.

Komvux bestämmelser om särskild prövningPDF (pdf, 42 kB)

Sista datum för anmälan och betalning till prövning

Under höstterminen

Sista datum för anmälan och betalning till prövning under höstterminen är 31 augusti. Du kan anmäla dig mellan den 1 augusti och den 31 augusti.

Under vårterminen

Sista datum för anmälan och betalning till prövning under vårterminen är 31 januari. Du kan anmäla dig mellan den 1 januari och den 31 januari.

Avgift

Avgiften är 500 kronor per kurs.

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux.
Ange ditt namn och att det gäller prövning och ämne du vill göra prövning i.
Exempel: "Anna Svensson, prövning engelska 5".

Prövningen är avgiftsfri för dig som läst aktuell kurs inom den kommunala vuxenutbildningen och fått betyget F. Bifoga alltid ditt betyg med anmälan.

Obs! Betala inte in avgiften innan du har fått en bekräftelse från Komvux!
Betalning ska ske före sista anmälningsdag. Avgiften återbetalas inte.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.