Anmäl till särskild prövning på Komvux

Du som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i de kurser som finns i vårt kursutbud. Detta gäller även dig som tidigare fått betyg på kursen.

Komvux bestämmelser om särskild prövningPDF (pdf, 214 kB)


Sista datum för anmälan och betalning till prövning under våren är 31 januari.
Sista datum för anmälan och betalning till prövning under hösten är 31 augusti.


• Avgiften är 500 kr/kurs. Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux. Ange ditt namn och att det gäller prövning.
• Betalning skall ske före anmälningstidens utgång - om så ej skett genomförs ej prövning.
• Erlagd avgift återbetalas inte! Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.