Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel

När du ska sälja receptfria läkemedel måste du ha enligt lag ha ett egenkontroll­program. Om du vill, kan du använda kommunens mall för egenkontrollprogram. Du kan också välja att göra ett eget.

Mer om egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel

Egenkontrollprogrammet ska skickas med din anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.