Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Om din livsmedels­verksamhet inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning.

Kravet på registrering gäller även om minst en av nedanstående punkter är uppfyllda:

  • Du bedriver kommersiell verksamhet, verksamheten behöver inte ha ett vinstsyfte.
    Exempel på kommersiella verksamheter kan vara campingplatser, hotell, festivaler eller andra evenemang, uthyrning av permanentbostäder till tre eller fler hushåll.
  • Du bedriver offentlig verksamhet. En verksamhet är offentlig om allmänheten har tillträde och/eller om den bedrivs under statlig eller kommunal (inklusive landsting) förvaltning. Exempelvis skolor, sjukhus, kommunala dagbarnvårdare och församlingshem.
  • Anläggningen försörjer 50 personer eller mer.
  • Anläggningen i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn.
  • Kontakta oss om du är osäker på om du behöver registrera din anläggning.