Anmäl miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser måste du anmäla den till kommunen.

Mer om anmäl miljöfarlig verksamhet

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Som miljöfarlig verksamhet räknas till exempel:

  • industrier
  • bensinstationer
  • verkstäder
  • avloppsanläggningar
  • täkter
  • återvinningsanläggningar
  • lantbruk.

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall räknas som miljöfarlig verksamhet.