Ansök om riksfärd­tjänst

Du som behöver stöd för att resa till en annan del i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Du kommer i första hand få möjlighet att resa med ledsagare på buss eller tåg. 

Riksfärdtjänst innebär att du kan få möjlighet att ta med dig en person som stöd på din resa. Då ersätter kommunen biljetten för den personen så att resan inte ska bli extra kostsam för dig. Resorna kommer i första hand ske med buss eller tåg. I utredningen tittar vi på hur olika transportmedel är anpassade efter dina behov.

Om resan betalas av en annan myndighet, till exempel Försäkringskassan, kan du inte få riksfärdtjänst. Detsamma gäller om det är en sjukresa som landstinget betalar.

En ny ansökan för varje resa

Inför varje ny resa behöver du göra en ny ansökan.

Du som vill ansöka om riksfärdtjänst kan behöva ta kontakt med sjukvården för att få ett medicinskt utlåtande. Det beror på att kommunen behöver veta hur din förmåga att gå ser ut. Blanketten för utlåtandet finns på din vårdcentral.

Du ska skicka din ansökan och det medicinska utlåtandet till kommunen. Därefter får du ett beslut hemskickat.

Just nu är handläggningstiden upp till sex veckor.

Vad kostar riksfärdtjänst?

Du betalar 105 kronor för resor enkel väg upp till 100 kilometer. Därefter ökar avgiften stegvis. Du betalar som mest 755 kronor för en resa som är 1 501 kilometer eller längre. Om du har rätt till ledsagare åker denne med kostnadsfritt för att hjälpa dig på resan. Om du vill ha med en person som sällskap (medresenär) betalar den samma avgift som du.

Hur bokar jag min resa?

När du har fått beslutet om riksfärdtjänst bokar handläggaren din resa. Det innebär att du själv behöver boka delar av resan som inte ingår i beslutet av riks­färdtjänstresan. Ett exempel är om resan innebär buss och sedan flyg.

Huvudsidan för färdtjänst och riksfärdtjänst i Enköpings kommun