Ansök om dispens från slamtömning

Om du vill ha glesare slamtömning, kompostera eget slam eller omhänderta slam på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Vill du ha uppehåll från hämtning av slam ansöker du om tillstånd från VafabMiljö.

Kontakta VafabMiljö